Met de voorgenomen en zeer noodzakelijke maatregelen om de water- en verkeersoverlast aan de Leidseweg Noord, ontstaat er tegelijkertijd een nieuw probleem aan de Mozartlaan. Door het invoeren van een 30km regime op de Leidseweg Noord, zal het verkeer op de Mozartlaan toenemen.

ONS Voorschoten pleit ervoor om dan ook de Mozartlaan tot 30km weg te bestempelen, zodat de verkeersdruk aan de Mozartlaan niet toeneemt en het verkeer een andere weg kiest, namelijk de daarvoor bedoelde Churchilllaan.

Uit de plannen van het college om de Leidseweg Noord op te knappen, blijkt dat hierdoor een waterbed effect optreedt in de zin dat een afname van verkeer op de Leidseweg Noord leidt tot een toename van verkeer op de Mozartlaan.
Dit gebeurt doordat op de Leidseweg Noord een 30km regime wordt ingevoerd, waardoor het verkeer zal kiezen voor een andere – minder langzame route, zoals de Mozartlaan, waar nu nog 50km is toegestaan.
Dat kan niet de bedoeling zijn. De Mozartlaan is een wijkontsluitingsweg, waar een snelheid van 30km per uur bij hoort.
Samen met de bewoners van de Mozartlaan pleit ONS Voorschoten ervoor om de Mozartlaan zo snel mogelijk te bestempelen als 30km weg, zodat het verkeer een andere route kan kiezen en de veiligheid en leefbaarheid aan de Mozartlaan niet verminderd wordt ten gevolge van de maatregelen aan de Leidseweg Noord.

Back To Top