Binnenkort bespreken Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude een belangrijk voorstel tot regionale samenwerking over de warmtetransitie. Hoe kunnen we het verbruik van fossiele energie verminderen en inruilen voor duurzame energiebronnen? Kunnen we betaalbare en duurzame warmte uit de Rotterdamse haven via het transnetwerk WarmtelinQ+ benutten? Welke andere mogelijkheden zijn er? Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking meerwaarde heeft voor de afzonderlijke gemeentes?

Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst met de procesregisseur warmte Leidse regio over dit verstrekkende voorstel, stelde in eerste instantie CDA-raadslid Cees Bremmer kritische vragen over de inzichtelijkheid en begrijpelijkheid van het voorstel. ”Ik kan dit voorstel, zoals nu verwoord, onmogelijk aan mijn denkbeeldige buurvrouw uitleggen. Ook is mij onhelder wat onze bevoegdheden als raad hier zijn”. Ook PvdA-collega Ad de Graaf  was kritisch. “Het voorstel is onduidelijk, waar besluiten we nu eigenlijk over en hoe zit het straks met de invloed van de raad?” Andere deelnemers aan dit overleg, zoals Jolien Schroot van D66, hadden eveneens vragen.

Daarop besloten Bremmer en De Graaf een poging te wagen de beslispunten in het  raadsvoorstel te herschrijven. Zij zien het belang van regionale samenwerking bij de warmtetransitie, maar willen een duidelijk, transparant raadsvoorstel dat slechts voor één uitleg vatbaar is. Ook is het noodzakelijk dat de rol van de gemeenteraad in het vervolgtraject van warmtetransitie helder wordt. Op suggestie van Ad de Graaf is daarom een amendement opgesteld. Na terugkoppeling met de griffie en overleg met enkele collega’s legden zij hun “proeve” aan alle raadsfracties voor. Alle fracties gingen vervolgens akkoord met dit voorstel en staan als ondertekenaars onder dit amendement.

Omdat het betreffende raadsvoorstel in alle 6 gemeenten van de Leidse regio speelt, is dit amendement, dat naar verwachting op 27 mei in de gemeenteraad wordt overgenomen, inmiddels via de griffie  aan alle 6 genoemde gemeenteraden aangeboden. Met daarbij de vraag of deze raden zich willen aansluiten bij  het Voorschotense voorstel.

Met  het geamendeerde raadsvoorstel steunen de fracties regionale samenwerking op het terrein van warmtetransitie om te zorgen voor meer en snellere CO-2 reductie dan elk van de gemeenten afzonderlijk kan bereiken. In de samenwerking moet het gaan om de volle breedte van de warmte-transitie en dus om een verkenning van een diversiteit van mogelijke alternatieve energiebronnen zoals geothermie en restwarmte. In het amendement zijn ook enkele voorwaarden opgenomen waaraan alternatieve bronnen moeten voldoen, zoals betaalbaarheid en haalbaarheid voor inwoners, een betrouwbaar energiesysteem en laagste maatschappelijke kosten. Tenslotte wil de raad dat het college tijdig en periodiek terugkoppelt naar de raad en onomkeerbare afspraken eerst aan de raad voorlegt.

 
Back To Top