De verkeersborden in de Vlietwijk wekken bewondering en verwondering. Foto: CDA

Voorschoten - (persbericht) Het heeft even geduurd maar het resultaat van de renovatie van de Vlietwijk mag er zijn.  Wie door de opgeknapte Vlietwijk fiets of rijdt ervaart het grote verschil met de situatie van vóór de opknapbeurt. Vooral de nieuwe rijrichtingen vraagt een gewenningsproces.

CDA raadslid Cees Bremmer: “Bij zo’n grootschalige, meerjarige operatie zijn er in het begin soms ‘kinderziektes’ die vragen oproepen.. Die zullen ongetwijfeld snel verholpen worden.

Wat een aantal bewoners onder meer opviel zijn een aantal nieuwe verkeersborden. CDA-fractielid Cees Bremmer werd daarover benaderd. “Zij zien er prima uit die verkeersborden en ze zijn met grote zorg geplaatst. Daar kan weinig twijfel over bestaan. Ze wekken bewondering, maar soms ook verwondering. Neem bijvoorbeeld de Antonie van Leeuwenhoekkade. Daar is met een heel kort fietspad een knip aangebracht om het autoverkeer te onderbreken. Bij dat kleine stukje fietspad staan twee maal twee borden, waarop elk weer twee soorten fietsvoertuigen staan. Een om het fietspad aan te kondigen en één alweer kort erna om het eind ervan aan te geven. Dat roept bij een aantal bewoners vragen op. Is dit niet een beetje veel van het goede? Bovendien: Zuinigheid is een groot inkomen. Als de gemeente erg scherp op de uitgaven moet letten,moet je dan geld uitgeven aan het plaatsen van verkeersborden, waar de situatie volkomen voor zich zelf spreekt? Sommigen zullen deze reactie wellicht overdreven vinden. Wellicht is het uit het oogpunt van verkeersveiligheid gewoon nodig. Maar het valt wel op! Evenals de onderplaten die zijn aangebracht op de blauwe borden die eenrichtingsverkeer aangeven. Onder die borden hangt ook in de vernieuwde Vlietwijk steeds de aanduiding dat het eenrichtingsverkeer niet voor fietsers geldt. Ook daarover kan men zich verbazen.”

“Want dit spreekt toch volkomen vanzelf”, zoals één van de bewoners zei. “Je kunt toch gewoon fietsen in Voorschoten,ook in wijken waar een enkele keer eenrichtingsverkeer geldt.”

 

 
Back To Top