Donderdag 29 april is Nicole Spaans voor GroenLinks geïnstalleerd als burgercommissielid in de Voorschotense gemeenteraad. GroenLinks is heel blij met haar toetreden tot de gemeenteraadsfractie van GroenLinks.

Nicole woont nu iets meer dan een jaar in Voorschoten. De keuze om in Voorschoten te komen wonen voelt voor haar als thuiskomen. Naast haar nieuwe baan als jeugdconsulent wordt ze dus ook commissielid voor GroenLinks Voorschoten. Ze zal lid worden van de commissie Burger & Bestuur (B&B).

"We hebben Nicole in onze steunfractie leren kennen als zeer betrokken, met een frisse blik en scherpe analyse”, aldus fractievoorzitter Albert Deuzeman. “Ik ben dan ook erg blij dat zij onze fractie nu ook wil komen versterken als burgercommissielid en zie ernaar uit met haar aan de slag te gaan in de commissie Burger en Bestuur." 

Nicole Spaans: “Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en ik volg het altijd zeer nauwgezet. Dit vond ik alleen niet meer genoeg en ik wilde mij zelf ook graag inzetten voor mijn eigen buurt. Ik heb toen de stap genomen om contact te zoeken met de lokale fractie en kon vervolgens meepraten tijdens de fractievergaderingen. Ik vind het heel mooi om te horen wat er zoal speelt binnen de gemeente en welke stappen er vervolgens genomen worden om te zoeken naar verbeteringen en oplossingen. Ik zie dat GroenLinks ook echt een voortvarende partij is die keuzes maakt. Mijn enthousiasme groeit alleen maar verder.

Een thema dat ik heel belangrijk vind, is dat we deze aarde goed moeten doorgeven aan de volgende generaties. GroenLinks is voor mij de partij die hier zeker op landelijk niveau het meeste aandacht aan geeft en ook op de andere punten is het een partij die het beste bij mij past. Ook op lokaal niveau zie ik dit terug. Wat ik hier hoop te bereiken is dat wat wij als gemeente kunnen doen om te verduurzamen verder uitbreiden en daarnaast pro-actief blijven en de samenwerking opzoeken met onze buurgemeenten. Samen met andere gemeenten afspraken maken om het gezamenlijke doel te bereiken. Samen is in deze voor mij ook echt het sleutelwoord want klimaatverandering is zoveel groter dan de lokale en zelfs landelijke politiek. En tegelijk moeten we beseffen dat elke stap die een individuele burger zet ook een druppel op een gloeiende plaat is. We hebben gewoon genoeg druppels nodig om die plaat echt te doen afkoelen.”

Back To Top