Sinds de massale bomenkap ten behoeve van de verbreding van de A4 en de aanleg van de RijnlandRoute, klagen veel Voorschotenaren dat ze het autoverkeer op de A4 veel meer horen. Ook kun je nu veel meer de auto’s zien rijden. Gedeputeerde Staten van de provincie stelt  in een recente brief dat de wettelijke geluidsnormen niet worden overschreden. En dat er in het verleden door communicatie de verkeerde verwachting is ontstaan dat er hoe dan ook geluidsschermen zouden komen.

De gemeenteraad van Voorschoten heeft de provincie al eerder duidelijk gemaakt dat die geluidsschermen er wel moeten komen, en dat er in het verleden hierover toezeggingen zijn gedaan.

Het is nu aan de gemeenteraad om op die brief te reageren. Is recht gedaan aan haar standpunt en aan eerdere toezeggingen? GroenLinks wil deze brief daarom bespreken in de raadscommissie.

Maar het college is ook in gesprek met de provincie. GroenLinks vraagt zich af hoe het college van VVD, ONS en CDA het standpunt van de gemeenteraad heeft overgebracht aan de provincie. En  hoe het college de maatregelen van de provincie tegen geluidsoverlast beoordeelt.

Tenslotte: een gemeentebestuur komt op voor haar burgers. GroenLinks wil een gesprek over de manier waarop dat zal gebeuren.

 
Back To Top