De VVD Voorschoten wil samen met winkeliers, pandeigenaar en omwonenden aan de slag gaan om winkelcentrum Hofland klaar te maken voor de toekomst. Concreet houdt dit in dat er meer parkeerplaatsen moeten worden toegevoegd, maar ook dat het centrum aantrekkelijker en veiliger wordt gemaakt. 

Met een diversiteit aan winkels, een apotheek en een PostNL-punt is winkelcentrum Hofland één van de belangrijkste winkelgebieden van Voorschoten waar veel Voorschotenaren graag komen

voor hun dagelijkse boodschappen. In de omgeving van het winkelcentrum zullen de komende jaren honderden nieuwe woningen worden opgeleverd, onder andere bij het Fortuyn van

Voorschoten en Arsenaal-Segaar. Dat is goed nieuws voor de woningzoekenden, maar dat betekent ook dat het winkelcentrum een toename van bezoekers kan verwachten. De VVD Voorschoten wil daarom samen met winkeliers, pandeigenaar en omwonenden aan de slag gaan met het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum.

De aantrekkelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid van het winkelcentrum moet verbeteren. Zo kan het winkelcentrum onder andere aantrekkelijker worden door de afvalcontainers die bij de ingang staan te verplaatsen, dit zal ook leiden tot minder gevaarlijke situaties wanneer op een druk moment deze containers geleegd worden. Ook moet er worden gekeken naar de toegankelijkheid voor alle bezoekers en moet de parkeergelegenheid verbeterd worden. Er is met name behoefte aan méér parkeerruimte. Verder wil de VVD kijken hoe er in de openbare ruimte meer kwalitatief groen of spelelementen kunnen worden toegevoegd. Huidig raadslid en nummer 3 op de lijst van de VVD Bart Lavrijsen: “Dit is waar we ons de komende jaren voor willen inzetten en dat willen we doen samen met ondernemers, pandeigenaar en direct omwonenden. Zo blijft winkelcentrum Hofland ook in de toekomst aantrekkelijk om te winkelen en

ondernemen. Noord-Hofland is een fijne wijk dat een aantrekkelijk winkelcentrum verdient.

 
Back To Top