Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuw milieubeleidsplan voor Voorschoten. Een goede zaak, vindt de VVD. Want ook al is Voorschoten te klein om landelijk het verschil te maken, met het nemen van de juiste maatregelen kunnen we op lokaal niveau wel degelijk succesvol zijn. De VVD pleit daarom voor een effectief, behapbaar en betaalbaar plan.

Gemeenteraadslid Bart Lavrijsen: “Goed milieubeleid is voor iedereen belangrijk en daarom moet hier zonder ideologische blik maar met een portie gezond verstand en nuchterheid naar worden gekeken. Maatregelen moeten betaalbaar en behapbaar zijn en op gemeentelijk niveau effect hebben. Het milieu is niet gebaat bij symboolpolitiek of onrealistische ambities.” De VVD heeft in het verleden aangegeven dat zij het liefste een plan zien met een duidelijke focus voor enkele concrete thema’s. De partij is blij dat het College van B&W deze visie lijkt te hebben overgenomen.

Lavrijsen: “De VVD ziet liever positieve, stimulerende maatregelen dan dingen verbieden. Gedragsverandering en innovatie bereik je niet door dingen te verbieden of door mensen extra te belasten maar door het faciliteren van betere alternatieven.” Daarom vindt VVD dat de gemeente het aanvragen en plaatsen van een laadpaal eenvoudiger moet maken om elektrisch rijden te stimuleren.  Ook wil de partij dat de gemeente onderzoekt of er locaties voor snellaadstations kunnen worden gecreëerd. Lavrijsen: “En wij omarmen het idee van autodelen. Dat zijn concrete maatregelen waarop relatief eenvoudig beleid te maken is. Laten we daarnaast vooral de Voorschotenaren beter op weg helpen bij het verduurzamen van hun huis. Mensen bepalen zelf hoe ze dat doen, maar de gemeente kan hen de goede kant op wijzen.” Ook het bevorderen van biodiversiteit en het verbeteren van de waterkwaliteit kunnen op Voorschotense schaal goed uitgevoerd worden en effect hebben. Voor grotere uitdagingen, zoals de energietransitie, moet uiteraard samengewerkt blijven worden binnen de Leidse Regio.

 
Back To Top