D66 wil dat de mate van segregatie op scholen in Voorschoten door de gemeente in kaart wordt gebracht en zo nodig wordt aangepakt. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa heeft gesteld aan onderwijs wethouder Hans Rasch. Andringa: “Kinderen moeten op jonge leeftijd gelijke kansen krijgen, ongeacht de achtergrond of welvaart van hun ouders. Tweedeling in het onderwijs leidt tot tweedeling in de samenleving. Dat moeten we voorkomen.”

Onderzoek

De onderwijs inspectie heeft deze week een onderzoek uitgebracht waaruit blijkt dat segregatie in het basisonderwijs toeneemt. Dan gaat het niet alleen om etnische achtergrond van een kind, maar ook om het inkomen en opleidingsniveau van ouders. Kinderen van hoog opgeleide of welvarende ouders worden bij elkaar op school geplaatst en dat geldt ook kinderen van ouders die minder hoog opgeleid of welvarend zijn. “De onderwijs inspectie geeft aan dat de verschillen tussen gemeenten in economische en sociale segregatie op school groot zijn”, aldus Andringa. “Daarom wil D66 van de wethouder weten hoe het met de schoolsegregatie in Voorschoten is gesteld. Als daar aanleiding toe blijkt, moet de gemeente in gesprek met schoolbesturen om de tweedeling aan te pakken.”

Schooladvies

Tweedeling in het basisonderwijs leidt ook tot tweedeling in de verdere schoolloopbaan van kinderen. In hetzelfde onderzoek signaleert de onderwijs inspectie dat kinderen van laag opgeleide ouders nog altijd relatief lagere schooladviezen krijgen in verhouding tot de uitslag van hun eindtoets, dan kinderen van hoog opgeleide ouders. Andringa: “Het mag nooit zo zijn dat het schooladvies dat een kind krijgt voor het voortgezet onderwijs, afhankelijk is van het opleidingsniveau van de ouders van het kind of van zijn of haar klasgenootjes. Ieder kind moet een advies krijgen dat aansluit op zijn of haar eigen capaciteiten. D66 wil dat de gemeente in gesprek met schoolbesturen ook kijkt naar segregatie in schooladviezen.”

 
Back To Top