Om beter aan te sluiten bij de lokale ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, hebben de twee colleges besloten om de gemeentespecifieke taken onder te brengen bij de gemeenten en de reguliere taken bij de WODV als goed functionerende ondersteunende serviceorganisatie. We kijken terug op zeven succesvolle jaren waarin veel goede resultaten zijn geboekt: door de samenwerking is voor een aantal taken goede kwaliteit, continuïteit en lagere kosten bereikt.

Dit geldt met name voor activiteiten die niet-gemeentespecifiek zijn. Kijkend naar de verschillende opgaven waarvoor beide gemeenten staan en de andere regio’s waarin de gemeenten opereren, willen beide gemeenten meer dan voorheen inzetten op beleidsontwikkeling en -uitvoering, waarbij de taken van de WODV ondersteunend zijn. De WODV heeft zich de afgelopen jaren immers ontwikkeld tot een robuuste organisatie die het reguliere werk goed uitvoert.

Nieuwe manier van werken vraagt om nieuwe organisatievorm

De laatste jaren zijn er veel nieuwe taken bij de gemeenten komen te liggen, zoals de decentralisaties binnen het sociaal domein en de Omgevingswet. Door de nieuwe taken moet er integraler worden gewerkt, meer vanuit de inhoud en gericht op de ambities van de gemeente. Hiervoor is het van belang dat we een organisatie hebben die is toegerust op de specifieke behoefte van elke gemeente. Voor iedere opgave wordt bepaald wat de meest passende werkvorm en teamsamenstelling is, afhankelijk van wat nodig is.  Daarom hebben we als twee colleges in goed overleg besloten om toe te werken naar een nieuwe organisatievorm, namelijk twee gemeenten die de eigen gemeentespecifieke taken uitvoeren én een compacte WODV voor de  onderdelen waar gezamenlijke meerwaarde zit, zoals bedrijfsondersteunende activiteiten. Het streven is, heel ambitieus, om op 1 januari 2021 met deze nieuwe vorm te starten.

Verschillende opgaven en regio’s

Voorschoten en Wassenaar hebben verschillende inhoudelijke ambities. Daarnaast liggen beide gemeenten in verschillende regio’s. Voorschoten ligt in de regio Hollands Midden en is sterk gericht op de Leidse regio, terwijl Wassenaar ligt in de regio Haaglanden en deel uit maakt van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Versterken van kwaliteit

De gemeenten benadrukken dat er sprake is van een reorganisatie die moet leiden tot het verder verbeteren van de kwaliteit en niet tot bezuinigingen of ontslagen.

Back To Top