“Bij de start van de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie pleitte de PvdA voor een gemeentebestuur dat daadkrachtig, sociaal en innovatief zou zijn. Helaas is dit  coalitieakkoordakkoord vaag, heeft het een beperkte sociale antenne en is het nauwelijks innovatief”, aldus Arnold Posthuma .

Vaag akkoord

In het coalitieakkoord staan de bekende, ronkende passages over alle onderwerpen die nu eenmaal niet mogen ontbreken.  Maar concrete doelstellingen worden niet geformuleerd. Het blijft bij intenties.

Beperkte sociale antenne

Zo lezen we keer op keer dat Voorschoten een geweldig dorp is, een heerlijk woondorp om in te leven. Vanuit die invalshoek is het akkoord geschreven. Maar is ons dorp voor iedereen wel zo geweldig? Wordt daar voldoende aandacht aan besteed? In elk geval niet als het om betaalbaar wonen gaat. Er zijn mooie woorden, maar de koers van de afgelopen jaren met veel dure en weinig betaalbare woningen wordt voortgezet. Er is geen enkele ambitie om het bestaande woningbouwbeleid op particuliere grond te veranderen, terwijl dat  noodzakelijk is voor meer betaalbare woningen.

Ander voorbeeld is de laaggeletterdheid. In heel Nederland zien we dat teveel kinderen aan het eind van de basisschool nog laaggeletterd zijn. In het coalitieakkoord is laaggeletterdheid een vraagstuk bij inburgering (terecht overigens), maar voor laaggeletterdheid bij autochtone Nederlanders of kinderen is in deze coalitie geen aandacht.   

‘Sociaal’ betekent dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de bestaanszekerheid van onze inwoners.  Daarom hebben wij gevraagd om nog dit jaar alle regelingen ter ondersteuning van de meest kwetsbaren door te lichten. Doen deze wel waarvoor ze bedoeld zijn, wordt deze groep goed bereikt, wat kunnen we leren van andere gemeentes, hoe versterken we de ondersteuning aan deze groep?  Niets hierover in het coalitieakkoord.

Nauwelijks innovatief

In het akkoord staan maar liefst 14 regels over inwonerparticipatie. De gemeente gaat werken ‘van buiten naar binnen’, gaat beleid beter uitleggen en inwonersinitiatieven stimuleren. Oude wijn in nieuwe zakken. Hebben we de afgelopen jaren dan niets geleerd over hoe het beter kan?

De coalitie wil de OZB voor bedrijven verhogen en dat geld in een ondernemersfonds stoppen ‘om echt plannen te maken en niet afhankelijk te blijven van goedwillende enkelingen’. Wat staat hier eigenlijk? Waarom niet een tandje minder vaag en innovatiever? Waarom geen onafhankelijk innovatiefonds uitsluitend voor een vernieuwend ondernemingsplan  dat ook bijdraagt aan de ontwikkeling  van ons dorp. Kortom, met een bredere doelstelling  dan alleen het eigen bedrijf.

De coalitie wil graag met de oppositie overleggen. De PvdA gaat dat overleg constructief in en is benieuwd of het toch mogelijk is een daadkrachtige, sociale en innovatieve agenda voor de komende periode te maken.

Back To Top