D66 is buitengewoon teleurgesteld over het gemak waarmee het college een dag voor de begrotingsbehandeling een Raadsvoorstel op tafel legt waarin ze voorstelt het plan voor de bibliotheek plus niet door te laten gaan. Aan het begin van de raadsvergadering over de begroting heeft scheidend fractievoorzitter Adriaan Andringa voorgesteld om de begroting pas te behandelen nadat besluitvorming over de Bibliotheek Plus heeft plaatsgevonden. Groen Links en SP ondersteunden dit voorstel van orde. De partijen VVD, CDA, Voorschoten Lokaal en PvdA namen het bezwaar van de oppositiepartijen niet serieus.
Na een fikse verbouwing zou de bibliotheek het kloppende culturele hart van Voorschoten worden met filmtheater en volop ruimte voor culturele activiteiten. Dit Bibliotheek Plus plan vormt de spil van de begroting. In de begroting staat namelijk een investeringsplanning van € 5,2 miljoen voor de realisatie van de Bibliotheek Plus. Daarnaast is het plan voor de Bibliotheek Plus en de beoogde sluiting van het Cultureel Centrum de locomotief voor het treintje om achtereenvolgens de nieuwbouw van de Fortgens-, Nuts- en Emmausschool te realiseren. Dit gaat nu niet door.

De verschillende bedragen van besluiten over reserveringen, investeringen en vrijval opgeteld is een bedrag van € 17,6 miljoen. Daarmee heeft het raadsvoorstel, dat een dag tevoren als een donderslag bij heldere hemel kwam, gevolgen voor niet minder dan € 22,8 miljoen in de meerjarenbegroting en investeringsplanning. Een buitengewoon hoog bedrag voor de gemeente Voorschoten met een jaarlijkse begroting van € 72,2 miljoen. D66 vindt het daarom onverantwoord om eerst een voldragen besluit te nemen over de begroting en daarna pas het Raadsvoorstel  Bibliotheek Plus te behandelen maar kennelijk denkt het college daar nogal makkelijk over. De D66 fractie heeft samen met Groen Links en de SP zich onthouden van stemming bij het begrotingsvoorstel om duidelijk te maken dat ze als gekozen volksvertegenwoordigers serieus genomen willen worden.. Bij vaststelling van de andere besluiten hebben ze wel gestemd.
Back To Top