Esther Mieremet, namens D66 nieuw in de gemeenteraad na de verkiezingen, wil zorgen dat Voorschotenaren meer gaan bewegen. De afgelopen 1,5 jaar is Esther als burgercommissielid actief geweest in de commissie Mens en Samenleving. In deze commissie worden onderwerpen zoals onderwijs, sport, jeugdhulp, WMO en andere aspecten van het sociaal domein besproken, bediscussieerd om in de raad uiteindelijk besluiten te nemen.

Beweging in het onderwijs

Raadslid Esther Mieremet zal in de komende raadsperiode de portefeuille van Mens en Samenleving onder haar hoede nemen. “Bewegen is een grote passie voor mij, vooral om anderen zover te krijgen zich mentaal en fysiek gezond te voelen door te bewegen”, aldus Esther Mieremet.

“Mijn persoonlijke doelstelling is dat alle kinderen in Voorschoten de kans krijgen om te sporten en te bewegen. Sportverenigingen zijn daarvoor van belang, maar ook is voldoende ruimte voor gymles is daarvoor een belangrijke voorwaarde. We moeten zorgen dat scholen een goede plek hebben om te sporten.”.

Nieuwbouw Fortgensschool

De nieuwbouw van de Fortgensschool staat as commissievergadering op de agenda. Om dit mogelijk te maken heeft het bestuur van de Fortgensschool gevraagd aan de gemeente om een krediet beschikbaar te stellen. “Belangrijk bij nieuwbouw van de Fortgens en de andere basisscholen is de mogelijkheid voor de kinderen om te bewegen”, geeft Esther aan. Gymfaciliteit en schoolplein zijn twee aspecten waar Esther aandacht voor vraagt.

 
Back To Top