Het kabinet heeft vorige week besloten om de eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens te verhogen van €200 tot €800 bij een inkomen rond bijstandsniveau. De PvdA heeft het college van B&W gevraagd om zo snel mogelijk tot uitbetaling over te gaan. Arnold Posthuma: “De gestegen energiekosten en de oplopende inflatie hakken er bij de laagste inkomens flink in. De PvdA wil dat de gemeente haast maakt met het uitkeren van deze energietoeslag. Deze mensen hebben dit bedrag hard nodig.”

Voor de tweede keer heeft de PvdA deze week aan wethouder de Bruijn (VVD) gevraagd om dit bedrag zo snel mogelijk uit te keren. Toen de PvdA hier in januari vragen over stelde, antwoordde de wethouder dat hij wacht op de landelijke regeling. Pas daarna kan volgens hem tot uitvoering van de regeling worden overgegaan.

In de media kunnen we lezen dat er allerlei gemeenten zijn die niet op die regels wachten. Gemeenten en wethouders die zich bewust zijn van de grote gevolgen van stijgende energiekosten in combinatie met de prijsstijgingen ten gevolge van de oplopende inflatie. Deze gemeenten gaan wel alvast tot uitbetaling over.

Daarom heeft de PvdA opnieuw vragen aan wethouder de Bruijn gesteld. Arnold Posthuma: “De wethouder heeft blijkbaar koudwatervrees en wil wachten op de landelijke regeling. Daarom vragen we aan de wethouder of hij zich op de meest korte termijn wil laten bijpraten over de manier waarop andere gemeenten wel sneller uitbetalen om daarna dit ook in Voorschoten te doen. Ik vind dat dat geen weken of maanden mag duren!”.
 
Back To Top