In de eerste bijeenkomst van de gemeenteraad  dezer dagen zijn onder meer de nieuwe voorzitters van de raadscommissies benoemd. Voor de commissie Burger en bestuur (B&B)  is dat Jolien Schroot van D66. Conny van der Krogt van de Groen Links-fractie  wordt de nieuwe voorzitter van de commissie Mens en Samenleving (M&S).CDA’er  Cees Bremmer gaat de commissie wonen, ruimte en groen (WRG) voorzitten. Mark van Oostrum van het CDA continueert zijn voorzitterschap van de commissie Planning en Control (P&C). De commissie die de geloofsbrieven van nieuwe aantredende raadsleden en/of wethouders onderzoek zal  de komende jaren bestaan uit  de leden Bart Lavrijsen, Arnold Postuma en Cees Bremmer.

Commissies van de gemeenteraad zijn populair gezegd het “voorportaal” van de gemeenteraad. Vrijwel alle zaken die in de gemeenteraad worden besproken en besloten,komen allereerst  in de raadscommissies aan de orde.

In hun  voorzitterschap van de raadscommissies, worden zij bijgestaan en gefaciliteerd door medewerkers van de griffie, het ambtelijk secretariaat van de gemeenteraad.

Verder is Cees Bremmer de komende jaren opnieuw nestor van de gemeenteraad, zo deelde burgemeester Stemerdink de onlangs geïnstalleerde nieuwe gemeenteraad mee. Daarmee is hij tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in geval van verhindering van burgemeester Nadine Stemerdink als raadsvoorzitter, dan wel voor die momenten dat Stemerdink de leiding van de raadsvergadering tijdelijk overdraagt wanneer zij zelf als portefeuillehouder vragen vanuit de raad moet beantwoorden.

Bremmer is nestor,omdat hij het raadslid met de meeste dienstjaren is. Op 16 maart jl. werd hij voor de 6e keer,sinds 1978 als raadslid voor het CDA gekozen.                           

Back To Top