Het onlangs door het kabinet gelanceerde plan waarin bij nieuwbouwprojecten voorrang gegeven zou mogen worden aan inwoners uit eigen stad of dorp, valt bij de CDA-fractie in goede aarde. Meerdere gemeenten hebben inmiddels positief op dit voorstel gereageerd en zien nieuwe mogelijkheden voor groepen bewoners met een lagere koopkracht die momenteel voor hun huisvesting helaas tussen wal en schip vallen. Zij komen niet aan een sociale huurwoning en ontberen evenmin voldoende middelen voor een koopwoning. Het kabinet wil voor dit plan een wettelijke basis scheppen. Dit betekent dat de Tweede en eerste kamer ermee nog moet instemmen.

Namens de CDA-fractie hebben Cees Bremmer en Mark van Oostrum het College in dit verband inmiddels enkele schriftelijke vragen gesteld. Zo vragen zij het College wat het van deze nieuwe plannen vindt en of het er positief tegenover staat. Ziet het college, eventueel in samenwerking met woningbouwcorporaties kansen om een mogelijke voorrangsregeling ook in Voorschoten toe te passen?

Ook vragen zij onder meer welke andere mogelijkheden het college ziet om dit beleid voor de Voorschotenaren te bespoedigen. De CDA-fractie zal de ontwikkelingen rond deze plannen op de voet blijven volgen. De urgentie is groot!

 

 
Back To Top