In 2020 is in de gemeenteraad het integrale onderwijshuisvestingsplan (IHP) door de raad vastgesteld. Op grond van het IHP krijgen drie basisscholen vervangende nieuwbouw. De kosten hiervan bedragen ruim 10 miljoen euro. De Fortgensschool is de oudste van de drie scholen en komt als eerste in aanmerking in voor nieuwbouw, in 2023. Om de scholen te huisvesten ontvangt de gemeente van het Rijk circa één miljoen euro per jaar. Het college geeft dit geld helaas niet uit aan onderwijs, maar aan andere taken.  Daar komt nog bij dat het huidig college in 2021 heeft besloten slechts de helft van het benodigde geld voor de noodzakelijke   nieuwbouw van de Fortgensschool te begroten.

Mark van Oostrum, CDA-raadslid: ‘vanaf 2020 hebben we ons als CDA aanhoudend ingespannen om voldoende geld voor de nieuwbouw van onze basisscholen vrij te maken. In de afgelopen periode hebben we samen met de PvdA, ONS Voorschoten en Voorschoten Lokaal Sterk diverse voorstellen gedaan om geld te reserveren voor onderwijshuisvesting, zodat we voor deze grotere, maar belangrijke uitgaven voldoende geld in een reserve hebben. Een recent onderzoek van de Rekenkamercommissie gaf ook aan dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor scholenbouw. Het huidige college heeft aan onze voorstellen helaas geen medewerking willen verlenen. Wel heeft het college in 2021 besloten slechts de helft van het benodigde geld voor de nieuwbouw van de Fortgensschool en de Nutsschool in de begroting op te nemen. Aan een onderzoek naar aanvullend geld heeft de college helaas nooit serieus uitvoering gegeven. We hebben het college destijds moeten oproepen om vaart te maken met dit onderzoek, dat overigens nog steeds niet is afgerond’.  

“Wat voor een gemeente ben je voor je inwoners als je geen geld wilt investeren in goede schoolgebouwen”, vraagt Mark van Oostrum zich af. “Als CDA vinden we goed onderwijs in moderne duurzame schoolgebouwen, met een goed klimaat, wél erg belangrijk. We willen voor de kinderen in Voorschoten de beste schoolgebouwen en dat mag gewoon wat kosten. Bij de begroting 2022 hebben we als CDA met steun van andere fracties een begrotingswijziging ingediend, waardoor de andere helft voor de nieuwbouw van de Fortgensschool alsnog in de begroting 2022 is opgenomen. We zijn heel blij voor de leerlingen van de school, hun ouders en het personeel. We feliciteren de leerlingen en het personeel van de school met het extra geld voor een nieuw schoolgebouw. En we bedanken het schoolbestuur graag voor de constructieve samenwerking met de CDA-fractie Voorschoten. En natuurlijk zullen we ook voorstellen indienen om voldoende geld voor de nieuwbouw van de Nutsschool vrij te maken’.

 
Back To Top