“Het College onderhoudt met het bevoegd gezag, in casu de provincie Zuid-Holland en de omgevingsdienst West- Holland, intensief contact over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de voortgang van woningbouw in Voorschoten”.

Dat antwoordde wethouder Cramwinkel dezer dagen in het vragenuurtje van de gemeenteraad  aan de CDA-fractie. Bij monde van Cees Bremmer had het CDA hierover enkele vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de lokale en regionale media.

Bremmer wees erop dat woningbouw topprioriteit nummer één is in Voorschoten. ”Het laatste waar woningzoekenden  van Voorschoten  op zitten te wachten is  een vertraging van projecten die op stapel staan. Daarbij gaat het om plannen zoals het project Het Arsenaal aan de Leidseweg Noord, Roosenhorst aan de Veurseweg of Starrenburg III.   Het College deelt die zorg van de CDA-fractie, zo bleek tijdens de vergadering

De verantwoordelijke wethouder deelde de gemeenteraad verder mee dat de Omgevingsdienst  thans een onderzoek doet naar de implicaties van de  stikstofproblematiek op bestaande woningbouwplannen. Cees Bremmer: “Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zullen die aan de raad  gemeld worden.” Het CDA wil zorgvuldigheid en snelheid in evenwicht houden.  

Aar aanleiding van CDA vragen n dezelfde raadsvergadering zegde het College eveneens toe binnenkort in de commissie wonen,ruimte,groen (WRG) terug te komen op de stand van zaken bij de voorgenomen bomenkap in recreatiegebied Vlietland. Onder veel Voorschotenaren leven tal van vragen en zorgen over de wijze waarop het College hier heeft geopereerd.

Back To Top