Naar aanleiding van vragen uit de directe omgeving heeft de CDA fractie zich op de hoogte laten stellen van de verkeerssituatie bij de Rouboslaan in Boschgeest. “Wij zijn bezorgd over de flauwe bocht in de Rouboslaan, die voor fietsers veel gevaar oplevert.

Dit omdat auto’s deze kromming voortdurend afsnijden. Zelf ben ik al twee keer geraakt door een autospiegel en kon me met moeite nog net staande houden. Er rijden hier veel schoolkinderen en mensen die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Dat levert soms gevaarlijke situaties op. Veel mensen fietsen daardoor maar op de stoep. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.” Aldus een hartenkreet van één van  de bewoners uit deze omgeving aan de CDA-fractie, onlangs tijdens het campagnevoeren op het Treubplein.

Cees Bremmer:  “We ontvingen snel na dit gesprek  van een van de omwonenden een aantal foto’s ter illustratie van de geuite zorgen.”

René Zoetemelk:  “Bij het uitdelen van folders in het kader van de komende raadsverkiezingen gaan CDAkandidaten liefst tegelijk ook het gesprek aan met Voorschotenaren. Zij vragen als het even kan hoe mensen hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening waarderen. Cees Bremmer: “Meestal is dat positief. Toch komt het geregeld voor dat bewoners specifieke aandachtspunten naar voren brengen, zoals bijv. over de als onveilig ervaren verkeerssituatie op de Rouboslaan. Ook de nabije Britse School betekent extra verkeer voor de wijk Boschgeest.”

Het CDA gaat hierover binnenkort vragen stellen  aan het College.

 
Back To Top