Deze maand zijn de laatste raadsvergaderingen voor de verkiezingen. GroenLinks wil ook aandacht blijven schenken aan de actuele en praktische onderwerpen in het dorp en heeft daarom twee moties ingediend om de nieuwbouw in Starrenburg 3 beter in te richten.

In de raadsvergadering van 3 februari is het Beeldkwaliteitsplan van Starrenburg III besproken. In de komende jaren is de verwachting dat deze wijk echt van de grond gaat komen. Maar hoe ziet zo’n wijk eruit, op welke manier worden de huizen vormgegeven en hoe zien de wegen eruit? Dit wordt vastgelegd in een Beeldkwaliteitsplan. GroenLinks wil een gedegen onderzoek naar het verzakken van de grond en de verkeerssituatie in zowel Starrenburg II als III. Voor GroenLinks is het van groot belang om, voor de definitieve afgifte van de zogenaamde omgevingsvergunning, aan te dringen op de hoogte te worden gesteld over de uitkomsten van het verkeersonderzoek en het onderzoek naar de verzakkingsproblematiek.

Een ander onderwerp wat GroenLinks onder de aandacht brengt, is de plaatsing van de laadpalen voor elektrische auto’s. In 2030 zullen de meeste auto’s elektrisch zijn, dus is het van groot belang dat er voldoende laadpalen geplaatst worden bij de bouw van deze wijk.

De door GroenLinks ingediende moties over Starrenburg III worden door alle fracties ondersteund. Dit betekent dat in de komende jaren veel aandacht en controle zal zijn op het onderzoek naar verzakking en de verkeerssituatie. Ook zal bij de bouw extra aandacht zijn voor het plaatsen van laadpalen.

Nog één vergadering, op 17 februari, en dan gaan alle fracties zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks hoopt ook in de komende periode onderwerpen inhoudelijk en praktisch goed vorm te kunnen geven. Daarom ‘doen wij wat werkt’.

 
Back To Top