Ook voor het komende jaar heeft Voorschoten weer een sluitende begroting kunnen presenteren, ondanks de financiële problemen waar gemeenten in het hele land mee worstelen. GroenLinks is erg blij dat er door een breed gedragen amendement bovendien flink meer geld is vrijgemaakt om samen met inwoners praktisch aan de slag te gaan met het groener, zuiniger en leefbaarder maken van Voorschoten. Desondanks ligt er voor de komende jaren nog een flinke klus voor het gemeentebestuur.

Het is natuurlijk goed nieuws dat de gemeente niet meer in het financiële moeras van enkele jaren geleden zit. Doordat er orde op zaken is gesteld, kan Voorschoten nu zijn eigen koers weer bepalen. Voor het komend jaar ziet het er op het eerste gezicht zelfs erg positief uit, met een flink begrotingsoverschot. Helaas is de situatie minder rooskleurig dan dat. Aan de ene kant zijn dat problemen die door het hele land gevoeld worden. Een groot deel van ons overschot moet al direct worden gereserveerd om de steeds verder oplopende kosten in de jeugdzorg af te dekken. Daarnaast zijn er de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis, die wat GroenLinks betreft vraagt om solidariteit. De gemeente moet en gaat bijspringen wanneer burgers, ondernemers of maatschappelijke organisaties dat nodig hebben. We hopen dat Den Haag de gemeenten hierin verder tegemoet wil komen.

Voorschoten heeft ook een aantal bijzondere uitdagingen. Zo wordt vanaf komend jaar de ambtelijke samenwerking met Wassenaar stopgezet, nadat jarenlang tevergeefs geprobeerd is de organisatie beter aan te laten sluiten op de behoeften van beide gemeenten. Een belangrijke stap die Voorschoten de ruimte geeft om hechter samen te werken met de partners in de regio Leiden, maar ook een bron van onzekerheid voor onze ambtenaren en een kostenpost.

Tenslotte moeten er nog besluiten genomen worden over bijvoorbeeld een alternatief voor het Cultureel Centrum, de gemeentewerf, scholenbouw en het Ambachts- en Baljuwhuis. Stuk voor stuk besluiten met gevolgen voor het dagelijks leven van Voorschotenaren én de gemeentelijke financiën. Vaak ook besluiten die vorige gemeentebesturen jaren voor zich uit hebben geschoven. Enkele oppositiepartijen verweten het college gebrek aan duidelijkheid op deze onderwerpen. GroenLinks deelt de wens om duidelijkheid, maar die zal ook vooral van de gemeenteraad moeten komen. We hopen dat de betreffende partijen bereid zijn die de komende tijd dan ook te geven.

 
Back To Top