Het straatbeeld is aan het  veranderen. Op steeds meer daken liggen zonnepanelen, er komen steeds meer oplaadpalen voor elektrische auto’s en dit is nog maar het begin…

Wij leven in een interessante tijd; namelijk die van de overgang van oude, fossiele energiebronnen als olie, kolen en gas, naar schone en eigenlijk nog oudere energiebronnen als wind en zon. Ook zal fors minder energie gebruikt gaan worden. Deze overgang is de energietransitie en daarover zijn landelijke afspraken gemaakt die we ook in de regio uit gaan uitvoeren.

De reden is duidelijk: willen we dat ons land en onze regio leefbaar blijven, dan zullen wij deze energietransitie door moeten maken.  Dit is een boeiende opgave, ook voor de regio. Hoe gaan wij dit doen? Wat is voor ons de meest geschikte manier en wat gaan wij ervan merken?

Voorschoten doet mee met de energietransitie, en wel in het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Daar werken deskundigen aan de plannen hiervoor.

Dat is een goede reden voor GroenLinks om ons te verdiepen in de toekomst van onze energie, in de plannen hiervoor en in wat er mogelijk is.

Op zaterdagmiddag 24 februari aanstaande organiseert GroenLinks een bijeenkomst over dit interessante thema. Wij zijn erg blij met de komst van Jeroen Verwers, ambtenaar bij Holland Rijnland, die ons bij zal praten over de plannen in de regio. Ook komt de Wassenaarse wethouder Leo Maat, die uitleg zal geven over het klimaatprogramma in zijn gemeente: wat is er allemaal mogelijk en wat gebeurt er al in onze buurgemeente?

Het is belangrijk dat de overgang naar schone energie ook echt plaatsvindt. Dat gaat alle burgers aan. Velen kiezen al voor energiebesparing en schone energie. Dat doen ze vaak niet alleen. Leiden werkt bijvoorbeeld met energieambassadeurs in de wijken en Voorschoten zal dat ook gaan doen. Daartoe dienden GroenLinks en CDA onlangs een motie in, die door de gehele gemeenteraad is aangenomen. Hoe ze dat doen in Leiden, wat goed gaat  en eventuele tips, daarover vertelt wijkambassadeur Jeroen Schrama.

Tenslotte vinden er op steeds meer plekken Klimaatgesprekken plaats: burgers die met elkaar in gesprek gaan over klimaat en energie. Ook dit opent mogelijkheden én het geeft energie. Ook hierover zal worden verteld.

Kortom, in activiteitencentrum de Alettahof,  Aletta Jacobsplantsoen 97, zal op zaterdagmiddag 24 februari van 13.00 uur tot 16.00 uur een boeiende en prikkelende middag plaatsvinden over een onderwerp dat ons allemaal aangaat: onze overstap naar schone energie. U ben allen welkom!

 
Back To Top