Vanaf januari is de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg beschikbaar. De regeling is bedoeld voor slachtoffers die fysieke of psychische schade hebben opgelopen door bovenmatig geweld of ongeoorloofde dwangarbeid in pleeggezinnen, instellingen of andere opvang.

Uiteraard kan de vergoeding het leed wat geleden is niet doen vergeten maar het is belangrijk dat de slachtoffers erkenning krijgen voor wat hun is aangedaan. Het gaat om een van de meest kwetsbare groepen; minderjarige die juist hulpverlening nodig hebben. Om aandacht te vragen voor het bestaan van deze regeling heeft de VVD het onderwerp aangekaart in de commissie Mens en Samenleving. Wethouder de Bruijn gaf in zijn beantwoording aan dat het hier een landelijke regeling betreft waar de gemeente geen rol bij heeft. Hij onderschrijft wel het belang van het bestaan van de regeling. Martine Zoun raadslid VVD: ”Het is belangrijk dat iedereen die dit heeft mee gemaakt aanspraak maakt op de regeling zodat ook bekend wordt hoe groot deze groep is en er in de toekomst betere controle kan plaats vinden zodat deze situaties niet meer voor kunnen komen. “ Ze roept iedereen die het betreft op zich te melden bij het Schadefonds geweldsmisdrijven.

 
Back To Top