Afgelopen donderdag nam de gemeenteraad met een grote meerderheid de Voorschotense begroting voor volgend jaar aan. Het was de eerste begroting onder verantwoordelijkheid van D66-wethouder Marcel Cramwinckel (financiën). “De brede steun van oppositie en coalitie laat zien dat Voorschoten op de goede weg is”, aldus D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa. “We investeren in duurzaamheid, trekken extra geld uit voor jeugdhulp en zorgen voor een sluitende begroting.”

Participatie

Tijdens de raadsvergadering werd veel gesproken over het beter betrekken van Voorschotenaren bij het maken van beleid. D66 kwam met een voorstel om bewoners door middel van loting te selecteren, die mee kunnen praten over specifieke ontwikkelingen. Zo zorg je dat ook mensen die zich niet uit zichzelf melden, gehoord worden. Dat voorstel wordt door de burgemeester meegenomen in een plan over participatie dat begin volgend jaar wordt gepresenteerd. Andringa: “Er was veel aandacht voor de manier waarop Voorschotenaren meedenken en meebeslissen over beleid dat hen raakt. Dat is goed, maar het moet niet bij praten blijven. D66 wil dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met experimenten om te kijken hoe bewoners het beste betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld als er in hun buurt nieuwbouw gaat plaatsvinden."

Duurzaamheid

Ook voor verduurzaming was veel aandacht tijdens de vergadering, hoewel D66 wel teleurgesteld was in het gebrek aan ambitie op dat vlak bij sommige partijen. In het coalitieakkoord staat dat Voorschoten ernaar streeft om in 2030 energieneutraal te zijn, maar enkele oppositiepartijen willen die ambitie laten varen. “We kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen, als het om duurzaamheid en energie gaat”, aldus Andringa. “De bodem daalt op veel plekken en straten en tuinen staan steeds vaker blank. De gemeente doet veel aan verduurzaming, maar inwoners, ondernemers en verenigingen doen dat ook. Op aandringen van D66 komt er nu een overzicht van alle particuliere en publieke initiatieven die bijdragen aan het klimaat.”

 
Back To Top