Het college van b&w wil het  monumentale Ambachts- en Baljuwhuis  verkopen.  Individuele Voorschotenaren,  maar ook de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten en de Voorschotense Kunstkring zijn bezorgd.

Op 18 juli is afgesproken dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op wat er met het Ambdachts- en Baljuwhuis gebeurt.  Op 11 juni 2019 informeert  b&w de raad over de plannen. Het Ambachts- en Baljuwhuis zal verkocht worden aan de zittende huurder indien die een marktconform bod uitbrengt. Het pand krijgt dan een horeca- en hotel bestemming met een conferentiezaal.  Dit roept nogal wat vragen  op omdat dit pand niet zomaar een pand is. De toenmalige eigenaar schonk het Ambachtshuis aan de gemeente met als voorwaarde dat het zoveel mogelijk een publieke functie krijgt. Ook wordt het door velen gezien als huis van en voor de Voorschotense gemeenschap. Wat blijft daarvan over als je het pand verkoopt en het een horeca- en hotel bestemming krijgt?

In antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA beschrijft het college hoe het nu verder gaat. Allereerst neemt b&w een besluit om te gaan verkopen. Daarna wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Dat is gebeurd op 11 juni. Vervolgens wordt een makelaar gevraagd om te gaan onderhandelen over de verkoop. Dat leidt dan tot een onderhandelingsresultaat. Dat resultaat gaat naar het college. Het college neemt dan ‘een voorgenomen besluit’ tot verkoop en daarna mag de gemeenteraad zeggen wat hij ervan vindt.

Deze beschrijving maakt duidelijk waarom bij een aantal partijen in de gemeenteraad de indruk ontstond dat de race gelopen is op het moment dat aan de raad iets wordt gevraagd. Je zwemt een fuik in waarin je als raad uiteindelijk geen kant meer op kunt! Daarom heeft de PvdA het initiatief genomen voor een motie die we samen met CDA, Voorschoten Lokaal, SP, ONS Voorschoten en van Herk hebben ingediend. Met deze motie willen we meer invloed van de raad op wat er gaat gebeuren en niet voor voldongen feiten worden geplaatst.

In het debat zei wethouder Cramwinckel dat hij dit begrijpt, het belangrijk vindt dat het proces zorgvuldig verloopt en er voldoende ruimte zal zijn voor een open discussie over de toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis. Daarna bleek dat de voltallige gemeenteraad de motie steunde.

De PvdA stelt vast dat nog steeds onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. Wordt het Ambachts- en Baljuwhuis verkocht? Hoe zorgen we ervoor dat dit pand dat veel dorpelingen zien als iets dat toch ook een beetje van hun is, de publieke functie kan vervullen die de oorspronkelijke eigenaar als voorwaarde aan de gemeente meegaf?

De gemeenteraad kan er nu meer invloed op uitoefenen dan voor de raadsvergadering van 18 juli.

 
Back To Top