In de bespreking van de evaluatie van de plannen voor de nieuwbouw van scholen in Voorschoten van donderdag 20 april jl. ziet GroenLinks dat de wethouder treuzelt met de nieuwbouw van scholen en het belang van de scholenbouw ondergeschikt maakt aan een visie op de inrichting van het centrum.

In 2020 werd in het Integraal Huisvestingsplan, opgesteld met de scholen, afgesproken dat in de periode 2023-2026 de eerste van drie basisscholen een nieuw gebouw zou krijgen, maar de wethouder wil nu naar oplevering in 2028. Niet omdat de nieuwbouw van de Fortgensschool, want daar gaat het concreet over, niet eerder kan. Het college lijkt de bouw van de Fortgensschool echter afhankelijk te maken van een nieuw cultureel centrum.

Juist die koppeling lijkt bij dit college een recept voor uitstel en vertraging. Over de bouw van een nieuwe culturele accommodatie wordt al zo’n 20 jaar gesproken. Eind 2021 lag er eindelijk een concreet voorstel voor een cultuurcentrum bij de bibliotheek, dat op het laatste moment door de huidige coalitiepartijen werd getorpedeerd. Onder dit college is de besluitvorming weer op de lange baan geschoven.

Raadslid Paul ‘t Lam gaf de wethouder de mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen wat nu de bedoeling is: “Stuurt de wethouder nu op oplevering van de Fortgensschool tussen 2023 en 2026? Of op de locatie van het huidige Cultureel Centrum?". Een helder antwoord op deze vraag bleef helaas uit. Alles wijst er echter op dat het college de gemaakte afspraken minder belangrijk vindt dan het zoveelste nieuwe plan voor een cultuurcentrum aan of nabij de Schoolstraat. Dat dit vervolgens leidt tot lang uitstel van scholenbouw en woningbouw wordt kennelijk op de koop toe genomen.

Niet alleen is deze handelswijze schadelijk voor de basisscholen en de kinderen die hier het onderwijs genieten en nog gaan genieten, het gaat ook in tegen de afspraken tussen gemeente en de scholen. De Fortgensschool, de Nutsschool en de Emmausschool zijn allemaal erg aan vervanging toe en konden in afgebakende periodes uitzien naar nieuwbouw. In plaats van te zoeken naar de beste manier om daaraan uitvoering te geven, lijken de afspraken nu te moeten sneuvelen voor andere ambities van het college. Voor GroenLinks is deze handelwijze niet acceptabel en wij zullen bij de komende kadernota dan ook aandringen op een koerswijziging.
Back To Top