Voorschoten - Gisteravond is in het gemeentehuis gesproken over de digitale dienstverlening van de gemeente Voorschoten. De VVD was helder. VVD-raadslid André in ’t Veen: “Steeds meer groepen en generaties Voorschotenaren regelen hun zaken via het internet. Ook senioren regelen steeds meer zaken thuis achter de PC. Bij de meeste organisaties kun je alles regelen via de website. Dat moet bij de gemeente in de toekomst ook kunnen.”

Zover is het nog niet in Voorschoten, maar de gemeente is op de goede weg. Aanleiding voor de discussie was het rapport van de Rekenkamercommissie van Voorschoten over de digitale dienstverlening van de gemeente. Uit het rapport blijkt waardering van de inwoners van Voorschoten voor de wijze van dienstverlening die op ruim voldoende wordt gesteld. De website geeft veel informatie en biedt de mogelijkheid om aanvragen vanachter de pc af te handelen. Wat betreft de VVD moet het straks mogelijk zijn dat de inwoners van achter hun pc alle relevante informatie over Voorschoten op de website kunnen opvragen en hun aanvragen als paspoorten rijbewijs, bouwvergunning op eenvoudige wijze kunnen afhandelen.

Voor mensen die geen internet hebben of niet handig zijn met de PC moet een passende oplossing blijven bestaan. In ’t Veen: Niet iedereen heeft de beschikking zal adequaat met digitale aanvragen om kunnen gaan. Voor deze inwoners moet een voorziening zijn, zoals een ambtenaar op het gemeentehuis die inwoners helpt op de PC om zaken aan te vragen en in te vullen. De digitale omgeving mag voor niemand een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving.”

Back To Top