Voorschoten heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om meer mensen van buiten Voorschoten te lokken naar het dorp. Tussen 2017 en 2019 is er ruim € 92.000 belastinggeld door de gemeente Voorschoten aan subsidies besteed aan een website en marketingacties buiten de gemeente voor de gemeente.

Onbegrijpelijk is het daarom ook dat er beslissingen genomen worden door diezelfde gemeente om ondernemers geen vergunningen te geven en iets nieuws op te starten waarmee mensen van buiten het dorp nog meer aangetrokken kunnen worden of zelfs langer zullen verblijven.

We kennen allemaal de discussie rondom het Ambachts- en Baljuwhuis. Een plaatselijke ondernemer had het idee om deze panden aan te schaffen en om te bouwen tot een Boutique Hotel. Wat bleek, honderd jaar geleden is het pand aan de gemeente overgedragen maar moest het zijn publieke functie behouden. Al jaar en dag zit er een restaurant in datzelfde pand en de overige ruimtes zijn publiekelijk. Na de ophef was deze ondernemer bereid dit te respecteren maar de gemeente besloot toch anders. Nu staat het te koop en moeten we maar afwachten wat ervoor terug gaat komen.

Deze week ging de raad in discussie over een casino dat Van der Valk wilde gaan openen op hun terrein bij de Gouden Leeuw. Dus buiten het centrum van Voorschoten maar wel een mooie gelegenheid om mensen van buiten Voorschoten naar het dorp te trekken. Van der Valk beheert al verschillende casino’s onder andere in Sassenheim en Alphen aan den Rijn.

De gemeente heeft in de raadsvergadering beslist dat het casino er niet mag komen. Onder andere om witwaspraktijken tegen te gaan. Ga je wel eens naar het casino? Dan ben je volgens de Voorschotense raad dus verdacht! Maar ook om gokverslaving tegen te gaan. Casino’s dienen hier verantwoordelijkheid voor af te leggen en die worden hier ook streng op gecontroleerd.

Gaat de gemeente binnenkort ook verbieden om contante betalingen te doen in Voorschoten? Witwassen moet immers voorkomen worden. Dus voortaan pinnen in restaurants, winkels, kappers en schoonheidssalons.

De afgelopen jaren is er ook veel gemeentegeld gespendeerd om het centrum van Voorschoten aantrekkelijker te maken. Linden werden weggehaald en omdat we een ontzettend groot centrum hebben werd er flink geïnvesteerd in bewegwijzeringen. Zo wordt verdwalen voorkomen. Werd de Schoolstraat fietsvrij gemaakt en werden bankjes vervangen door zitjes met een tafeltje.

Binnenkort wordt er nog meer belastinggeld uitgegeven. Er wordt weer eens gezocht naar een echte centrummanager die het centrum van Voorschoten weer aantrekkelijk moet maken. De kosten voor deze centrummanager worden, deels, betaald door de centrumondernemers maar is via een constructie niet anders is dan belastinggeld. Dit door de gemeente ontvangen via precariobelasting van ondernemers en die weer aan deze ondernemers wordt teruggegeven om onder andere evenementen te organiseren én dus straks ook om de centrummanager te bekostigen. Overigens wordt dit dan de vierde centrummanager sinds 2015. Contracten van de vorige werden niet verlengd omdat ideeën veelal uiteenliepen met de gedachten van de diverse besturen. Dus de nieuwe centrummanager moet wel van goede huizen gaan komen.

Kortom, in Voorschoten willen ze graag meer mensen van buiten naar Voorschoten halen, maar toch ook eigenlijk niet lijkt het wel.

Column : Willem de Groot

Back To Top