Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen staat er een hoop op het spel voor onze, steeds drukker wordende, regio. Het Rijk overweegt om bij herziening van het gemeentefonds meer geld te geven aan steden, ten koste van dorpen als Voorschoten of Wassenaar. Het resultaat? Ofwel minder voorzieningen zoals een bibliotheek of zwembad, ofwel een hogere OZB. Het geld moet ergens vandaan komen.

Daarnaast is er de ‘opschalingskorting’ die kleinere gemeenten stimuleert om te fuseren. Of je deze opschalingskorting nou ziet als een korting voor grotere gemeenten, of als een boete voor kleinere gemeenten: het is oneerlijk om inwoners te korten op hun voorzieningen, puur en alleen omdat ze in een kleinere gemeente wonen. Dat moeten de inwoners zelf kunnen beslissen, het is onze woonomgeving. Samen met Katrien van Meenen is het gezamenlijk gelukt om afschaffing van de opschalingskorting in het VVD verkiezingsprogramma te krijgen. Dat moeten we na de verkiezingen vasthouden als de herziening van het gemeentefonds wordt besproken in de Kamer. Als oud beleidsmedewerker van Helma Neppérus heb ik jarenlang soortgelijke fiscale dossiers gevolgd.

In onze regio kijkt men al snel naar Den Haag, Leiden of Rotterdam. Maar minstens zo de moeite waard zijn de groene dorpen als Voorschoten die er omheen liggen. In het jaarlijkse Elsevier onderzoek waarin inwoners wordt gevraagd hoe zijn hun woonplaats waarderen, scoren dorpen als Voorschoten altijd hoog. Wat blijkt? Juist de combinatie van een gezellig centrum, het groen en de nabijheid van veel voorzieningen maakt dat inwoners hier het meest tevreden zijn. Dat moeten we niet onder druk zetten, maar vasthouden en waarderen!

Traditioneel zijn kandidaten uit grote steden oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer, ongeacht hun politieke kleur. Geef ons gezamenlijke perspectief daarom een voorkeursstem. Kies een kandidaat die ook opkomt voor jouw woonplek! Daar sta ik voor.

Laurens van Doeveren

Kandidaat Kamerlid VVD#51

Back To Top