Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen staat er een hoop op het spel voor onze, steeds drukker wordende, regio. Het Rijk overweegt om bij herziening van het gemeentefonds meer geld te geven aan steden, ten koste van dorpen als Voorschoten. Het resultaat? Ofwel minder voorzieningen zoals een bibliotheek of zwembad, ofwel een hogere OZB. Het geld moet ergens vandaan komen. Daarnaast is er de ‘opschalingskorting’ die kleinere gemeenten stimuleert om te fuseren.

Of je deze opschalingskorting nou ziet als een korting voor grotere gemeenten, of als een boete voor kleinere gemeenten: het is oneerlijk om inwoners te korten op hun voorzieningen, puur en alleen omdat ze in een kleinere gemeente wonen. Dat moeten de inwoners zelf kunnen beslissen, het is hun woonomgeving.

In onze regio kijkt men al snel naar Den Haag, Leiden of Rotterdam. Maar minstens zo de moeite waard zijn de groene dorpen als Voorschoten, Wassenaar of Oestgeest die er omheen liggen. In het jaarlijkse Elsevier onderzoek waarin inwoners wordt gevraagd hoe zijn hun woonplaats waarderen, scoren dorpen als Voorschoten altijd hoog. Wat blijkt? Juist de combinatie van een gezellig centrum, het groen en de nabijheid van veel voorzieningen maakt dat inwoners hier het meest tevreden zijn. Dat moeten we niet onder druk zetten, maar vasthouden en waarderen!

Daarnaast moeten we meer waardering hebben voor de functie die een gemeente als Voorschoten in deze regio vervult. Je kunt niet alle gemeenten over een kam scheren. Ja, er is een schreeuwend tekort aan woningen dat we moeten oplossen. Maar naast ‘goed bouwen’, moet ‘goed wonen’ het uitgangspunt blijven. Daarvoor zijn ook recreatie en behoud van groen belangrijk. Dat is niet alleen belangrijk voor Voorschotenaren, maar ook voor de stedelingen die er graag een dagje op uit willen. Juist de Coronatijd heeft ons laten zien hoe belangrijk ons groen is.

Traditioneel zijn kandidaten uit grote steden oververtegenwoordigd in de Tweede Kamer, ongeacht hun politieke kleur. Geef jouw dorp daarom een voorkeursstem. Kies een kandidaat die ook opkomt voor jouw woonplek!

Laurens van Doeveren

Kandidaat Kamerlid VVD#51

Fractievoorzitter VVD Wassenaar

 
Back To Top