Het midden- en kleinbedrijf draagt jaarlijks voor ruim 1,5 miljard euro bij aan het lokale verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven. Ondernemers ondersteunen hun medewerkers bij financiële problemen en mantelzorg en zien voor zichzelf een grotere rol in de samenleving dan puur economisch. Dat en meer blijkt uit onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het mkb, dat MKB-Nederland heeft laten uitvoeren in het kader van de Dag van de Ondernemer. ‘Het gaat in de aanloop naar de verkiezingen veel over bestaanszekerheid. Ondernemers zijn op dat punt onmisbaar en dragen daar op alle mogelijke manieren aan bij’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Hij overhandigt de uitkomsten van het onderzoek deze ochtend in Den Haag aan demissionair-premier Mark Rutte.
Volgens Vonhof onderstrepen de uitkomsten van het door Panteia uitgevoerde onderzoek dat ondernemers intrinsiek het goede doen voor hun medewerkers en hun omgeving. ‘Wat de politiek probeert af te dwingen met steeds complexere wet- en regelgeving, doen ondernemers in de praktijk gewoon zelf.’ Dat geldt ook ten aanzien van bestaanszekerheid. ‘Bestaanszekerheid gaat om meer dan alleen inkomen. Het gaat er ook om dat kinderen uit armere gezinnen kunnen sporten, dat jongeren worden opgeleid en begeleid naar werk, dat er in kleine kernen nog winkels zijn voor de eerste levensbehoeften en waar ouderen elkaar kunnen treffen. Het zijn ondernemers die daarvoor zorgen.’


Beter beleid
De politiek moet zich dat veel beter realiseren en ondernemers koesteren, in plaats van het hen nodeloos moeilijk te maken, met bijvoorbeeld steeds weer nieuwe lastenverzwaringen en nog meer ingewikkelde verplichtingen, aldus de voorzitter van MKB-Nederland. ‘Het mkb is heel duidelijk niet alleen de motor van de economie en werkgelegenheid, maar ook de drijvende kracht achter de lokale gemeenschap. Als Den Haag dat goed op het netvlies heeft, kan dat ook leiden tot ander, beter beleid. Neem die rol van het ondernemerschap niet aan als iets vanzelfsprekends.’


Meer dan alleen geld verdienen
In het onderzoek van MKB-Nederland geeft een ruime meerderheid (64%) van de ondernemers aan dat hun bedrijf een grotere rol in de samenleving vervult dan puur economisch en andere prioriteiten en activiteiten heeft dan alleen ‘geld verdienen’. Zo zet 69 procent zich actief in voor de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie van de lokale gemeenschap en doet de overgrote meerderheid (74%) aan sponsoring van maatschappelijke organisaties en/of maatschappelijke activiteiten in de regio; van sportclubs, culturele organisaties en scholen tot zorginstellingen, voedselbanken en buurthuizen. Ondernemers steken daar niet alleen geld, maar ook uren en middelen in. Opgeteld komt dat neer op gemiddeld bijna 5.000 euro per bedrijf per jaar. Voor het totale mkb gaat het op jaarbasis om ruim 1,5 miljard euro.


Verbondenheid met directe omgeving
Als redenen om dit doen noemen ondernemers met name betrokkenheid bij hun directe omgeving, de leefbaarheid en ‘iets willen terug doen voor de samenleving’. Hun verbondenheid met de lokale gemeenschap blijkt ook uit feit dat 60 procent bij voorkeur zo veel mogelijk producten en diensten lokaal inkoopt. Zo zorgen ondernemers dus ook voor elkaar.


Hulp bij financiële problemen en mantelzorg
Het onderzoek laat zien dat het mkb van groot belang is voor de regionale en lokale werkgelegenheid. Bij ruim de helft van de bedrijven woont meer dan driekwart van de medewerkers binnen een straal van 15 kilometer. De zorg en betrokkenheid die ondernemers voelen bij hun directe omgeving, voelen ze ook voor het welzijn en de ontwikkeling van hun eigen mensen. Zo betaalt bijna 70 procent de kosten van cursussen en studies ten behoeve van loopbaanontwikkeling en biedt 63 procent de mogelijkheid om die onder werktijd te volgen. Zo’n 40 procent van de mkb-bedrijven biedt medewerkers hulp bij financiële problemen en stelt werktijd beschikbaar voor het verrichten van mantelzorg.

Het mkb draagt maatschappelijk ook bij door jongeren op te leiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dat eerste doen ondernemers massaal: het afgelopen jaar hadden mkb-bedrijven gemiddeld allemaal een stage- of leerwerkplek voor jonge mensen. Ruim 1 op de 5 ondernemers heeft momenteel mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst. Bijna een kwart heeft dat nu niet, maar de afgelopen twee jaar wel gehad.


Over het onderzoek
Het onderzoek naar de maatschappelijke waarde van het mkb is uitgevoerd door Panteia in opdracht van MKB-Nederland in het kader van de Dag van de Ondernemer. Hiervoor zijn ruim 1.100 mkb-ondernemers met personeel ondervraagd.

Over de Dag van de Ondernemer
Op initiatief van MKB-Nederland viert Nederland vrijdag 17 november voor het achtste jaar op rij de Dag van de Ondernemer. Door het hele land organiseren gemeenten, branche- en andere organisaties activiteiten met en voor ondernemers en gaat een groot aantal bewindspersonen, Kamerleden en Europarlementariërs bij ondernemers op bezoek. Demissionair minister-president Mark Rutte ontvangt ’s ochtends Jacco Vonhof en twee ondernemers in het torentje.
De Dag van de Ondernemer is in het leven geroepen om ondernemers te bedanken voor hun lef, doorzettingsvermogen en bijdrage aan economie, werkgelegenheid en samenleving. Voor meer informatie: www.dagvandeondernemer.nl
Back To Top