De Commissie Wonen, Ruimte en Groen behandelt op donderdag 16 november de Woonvisie Voorschoten 2023 – 2027. Tijdens de raadsvergadering van 28 september jl. zijn de verschillende beleidsuitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. Deze beleidspunten zijn in de woonvisie opgenomen.

De gemeente Voorschoten staat voor de opgave om meer betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast heeft de raad besloten om een zogenaamde opkoopbescherming in te voeren. Deze bescherming voorkomt dat betaalbare koopwoningen worden opgekocht door speculanten en tegen hoge prijzen worden verhuurd.


Burgerinitiatief Knarrenhof
Het burgerinitiatief Knarrenhof heeft een plaats gekregen in de woonvisie, net als de inzet op flexwoningen binnen de gemeente. Kortom: gemeente Voorschoten werkt aan verschillende manieren om een betaalbare woningvoorraad te vergroten en te behouden.

 

Vaststelling Woonvisie

De vaststelling van de woonvisie vindt plaats op 7 december. Deze vaststelling is daarmee het sluitstuk van het traject dat in maart is gestart, met de vaststelling van de Startnotie Woonvisie Voorschoten. Gedurende de afgelopen maanden heeft het participatietraject plaatsgevonden en vonden er meerdere communicatiemomenten plaats waarin inwoners werden geïnformeerd over de voortgang. De gemeente zet in op een visie waarmee we aankomende jaren verder kunnen bouwen aan een prettige woongemeente voor alle inwoners!

 

Meer informatie
Belangstellenden kunnen de commissievergadering van 19.30 tot 22.30 uur live volgen op de tribune van de raadszaal in het gemeentehuis. De vergadering is ook online te volgen of later terug te zien op de website van de gemeenteraad: www.voorschoten.bestuurlijkeinformatie.nl. Meer informatie over de Woonvisie 2023 is te vinden op www.voorschoten.nl/woonvisie-2023.

Back To Top