Op 9 mei gaf het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten groen licht om het ontwerp bestemmingsplan Segaar-Arsenaal ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 100 nieuwe woningen op het terrein aan de Korte Vliet te realiseren.

 

Aan de noordzijde van het plan (links op de afbeelding) komen twee appartementengebouwen met in totaal 43 appartementen. Het onderste gebouw krijgt 4 lagen, het bovenste gebouw 5 lagen boven een halfverdiepte parkeergarage. Het plangebied wordt verder ingevuld met 8 beneden-bovenwoningen, 48 grondgebonden rijwoningen en 1 vrijstaande woning. De nieuwe wijk wordt ontsloten via de Trompweg. Aan de Leidseweg komt alleen een route voor de hulpdiensten.

 

Wethouder Hans van der Elst is verheugd over het ontwerp. “Als we dit plan straks mogen realiseren, dan is Voorschoten opnieuw een prettige woonwijk rijker. De ligging aan het water is fantastisch en vooral aan de oostzijde is voorzien in groen. Met 30% sociale huurwoningen zijn we bovendien op de goede weg. Hiermee sorteren we voor op de woonvisie 2023, waarin we aangeven dat we het belangrijk vinden dat er voor iedere doelgroep voldoende betaalbare woningen zijn.”

 

Op het Arsenaal-terrein wordt beperkt gebouwd. Hier komen 13 van de 100 woningen. Op die manier wordt uitvoering gegeven aan het ruimtelijk kader dat de gemeenteraad eerder vaststelde.

 

Bekijk het ontwerp online of op papier

Van 17 mei tot en met 27 juni 2023 kan iedereen die dat wil een zienswijze kenbaar maken bij het college. Daarvoor bezoekt u www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Een papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum op het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25 in Voorschoten. U kunt daar terecht van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Back To Top