Minister Hugo de Jonge en circa twintig bestuurders, onder wie wethouder Hans van der Elst, tekenden afgelopen dinsdag de Regionale Realisatieagenda Wonen voor Holland Rijnland. De ondertekenaars leggen daarmee vast, dat ze gaan bijdragen aan het oplossen van de woningcrisis. De ondertekening vond plaats op het provinciehuis Zuid-Holland.

De afspraken in de Regionale Realisatieagenda Wonen voor Holland Rijnland, ook wel de woondeal genoemd, gaan onder meer over het aantal woningen dat we gezamenlijk gaan realiseren, hoe we plannen willen gaan versnellen en hoe we samenwerken. Ook staat erin welke kritische succesfactoren uiteindelijk bepalen of we onze ambities kunnen waarmaken. Denk aan stikstofproblematiek, mobiliteit, schaarse middelen, procedures, enzovoorts.

De agenda werd getekend door minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Anne Koning namens het college van de provincie Zuid-Holland, de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Holland Rijnland Wonen, alle bestuurders van woningcorporaties in Holland Rijnland en de wethouders met de portefeuille Wonen van de gemeenten in Holland Rijnland.

Wethouder Hans van der Elst is blij met de overeenkomst. “Vooral de versnellingstafel is goed nieuws voor Voorschoten”, licht hij toe. “Die maakt het mogelijk om knelpunten met advies en overleg snel op te lossen, zodat de uitvoering niet komt stil te liggen. Overigens kennen we ook al de Regionale Woonagenda, met afspraken over woningbouw in Voorschoten. Mochten de agenda’s botsen, dan beschouwen we de Regionale Woonagenda als leidend.”

Back To Top