In 2005 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten tot de bouw van een recreatiepark aan de overkant van de Vliet bij Krimwijk 2 (park Allemansgeest). Na een lange periode van stilte, ligt er nu een plan voor de bouw van 222 vakantiewoningen, een restaurant, een bedrijfswoning en 569 parkeerplaatsen.  Uit de gegevens blijkt dat een groot gedeelte van het gebied niet meer openbaar toegankelijk zal zijn: het recreatiepark wordt omheind en afgesloten met een slagboom.

PvdA, D66 en GroenLinks in Voorschoten maken zich dan ook grote zorgen over de gevolgen voor Vlietland en ons dorp. Het bebouwde oppervlak van vakantiewoningen, restaurant, bedrijfswoning en parkeerplaatsen komt overeen met 4 ½ voetbalveld. En dan hebben we het nog niet eens over het ruimtebeslag van toegangswegen! 

Na het eerdere afsnoepen van gebied voor de Rijnland-route wordt het bestaande groene natuurgebied (bodemleven, bomen, heesters en planten) opnieuw aangetast, met als gevolg minder CO2- en fijnstof opname en negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, zowel in de grond als de flora en fauna boven de grond.

Onze regio staat voor grote uitdagingen. Natuurgebieden moeten worden beschermd, de stikstofuitstoot moet worden bestreden en er moeten op korte termijn meer (betaalbare) woningen worden gebouwd. PvdA, D66 en GroenLinks hebben dan ook grote twijfels over de plannen vlak over onze gemeentegrens die er ook toe leiden dat Voorschotenaren een groot deel van het recreatiegebied ‘in de achtertuin’ moeten inleveren.

Op initiatief van deze drie partijen heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie die ertoe moet leiden dat Voorschoten veel intensiever betrokken moet worden bij de plannen van Leidschendam-Voorburg. Eerst willen we meer informatie, vervolgens willen we actief aan tafel zitten om mee te kunnen praten. De plannen lijken al vergevorderd te zijn, maar de gemeenteraad heeft het college nu de opdracht gegeven om stevig bij buurgemeente Leidschendam-Voorburg aan de bel te trekken.

 
Back To Top