Ruim 75% van de bewoners van Adegeest wil geen omleiding van autoverkeer (op 2 locaties) in hun wijk. Dat is de uitkomst van buurtonderzoek. “Een totaal ander beeld dan de gemeente ons wil doen geloven.", aldus Laurens Erasmus, een van de initiatiefnemers. Bewoners vrezen aanzienlijke verkeersoverlast als de plannen van de gemeente doorgaan.

In het plan Herinrichting Adegeest is voorzien in twee ’knippen’: een afsluiting voor autoverkeer bij de Chopinlaan (t.h.v. de Händellaan) en bij de Berliozlaan (t.h.v. de Richard Wagnerlaan). Verkeer moet daardoor andere routes volgen. Routes die op diverse plaatsen een toename van autoverkeer betekenen. Dat heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. Omwonenden vinden ook dat de gemeente Voorschoten alle belanghebbenden in hun wijk om hun mening had moeten vragen.

Participatie?

Het zogenaamde participatietraject is hierin ernstig tekortgeschoten. De gemeente organiseert wel enquêtes over de inrichting van speeltuinen, maar een ingrijpende verandering aan de infrastructuur wordt overgelaten aan een paar werkgroepen. Die werden het moeilijk eens over een knip in de Chopinlaan, aldus het Masterplan van december 2022. Een duidelijke indicatie dat bewoners er verschillend over denken. Maar in het raadsvoorstel Integrale herinrichting Adegeest lezen we ineens dat een knip ‘instemming heeft van een groot aantal bewoners’. Hoe komt men tot dat oordeel? Zijn de voor- en tegenstanders geteld? Er zijn geen transparante gegevens die aantonen dat de meeste bewoners voor een knip zijn.

Wijkonderzoek

Uit deur-tot-deur onderzoek blijkt nu dat een grote meerderheid de knippen niet wil. Ook werd duidelijk dat veel bewoners niet op de hoogte waren van de voorstellen. De wijkvertegenwoordigers in de werkgroepen hadden hun wijkdeel niet of nauwelijks geïnformeerd.

Achteraf is gebleken dat de gemeente de knippen al liet intekenen door het ontwerpbureau nog voordat het participatietraject van start ging. Dat bevestigen verschillende deelnemers van de werkgroepen.

De gemeente wil de plannen nu doorzetten ondanks de bezwaren van bewoners.

30 kilometer

Belangrijk voor de bewoners is dat niet is aangetoond waarom de centrale verbindingsweg (Chopinlaan) van de wijk moet worden onderbroken. In verschillende versies van het ontwerpplan worden daarvoor uiterst zwakke argumenten gegeven. Het verbinden van groenstructuren is er een van. Een ander argument is ‘hard rijden’. Uit pas in de herfst van 2023 gedane metingen is gebleken dat ter hoogte van de voorgenomen afsluiting in de Chopinlaan 31,5 km per uur wordt gereden. Het gaat om een minimale overschrijding van de gewenste snelheid. Er zijn tal van andere gerichte maatregelen mogelijk, bijvoorbeeld een drempel, om die 30 km-grens te halen.

Algemeen belang

Afgelopen najaar hebben de initiatiefnemers een brief naar de gemeente gestuurd met daarbij een lijst van bewoners die tegen een knip waren. Hier is niets mee gedaan en het ontwerp werd als ‘concept definitief’ gepresenteerd. Daarna is het college van burgemeester en wethouders aangeschreven. Er kwam geen antwoord en het ontwerp werd geruisloos in de definitieve status gebracht. In de commissievergadering van 11 januari 2024 noemde de wethouder het algemeen belang dat zou zijn gediend met beide knippen. Maar wat is het algemeen belang als een overweldigende meerderheid de knippen niet wil? De gemeente zou de belangen van die meerderheid moeten respecteren.
Gemeenteraad aan zet

Het woord is nu aan de gemeenteraad die hierover binnenkort een besluit moet nemen. De bewoners hebben zich laten horen met een handtekeningenactie. Laten we hopen dat zij zich door de gemeenteraad ook gehoord weten!

Back To Top