Foto: Rosalie van der Does
Woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Nadine Stemerdink drie inwoners van Voorschoten koninklijk onderscheiden. De uitreiking vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Voorschoten.
Traditiegetrouw reikt de burgemeester ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning tijdens de ‘lintjesregen’ koninklijke onderscheidingen uit aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Mevrouw M.E. (Marli) van Lon (64 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van Lon is ruim 20 jaar actief als vrijwilliger. Vanaf 2001 zette zij zich acht jaar lang in als vrijwilliger bij De Zonnebloem. Als verzorgende was zij nauw betrokken bij de uitvoering van de activiteiten waar zij de gasten persoonlijk hielp op diverse gebieden. Sinds 2001 is mevrouw Van Lon tevens vrijwilliger bij Philadelphia Zorg. Zij begeleidt cliënten bij diverse uitjes, de jaarlijkse bewonersvakantie in de zomer en gaat wekelijks met cliënten naar dokters- en tandartsafspraken.

Daarnaast is mevrouw Van Lon betrokken bij de Ooievaarsrun in Den Haag, een toertocht met vrachtwagens waarin mensen met een verstandelijke beperking meerijden. Bovendien is mevrouw Van Lon al jarenlang mantelzorger, waarbij zij niet alleen de dagelijkse verzorging voor haar rekening neemt, maar ook ondersteunt bij diverse administratieve taken.

Mevrouw Van Lon wordt voor haar verdiensten op het terrein van zorg en welzijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.J.P. (Adrie) van Schutterhoef (71 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 30 jaar geleden werd mevrouw Van Schutterhoef actief als vrijwilliger voor het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, gemeente Leiden. Samen met twee anderen nam zij de taak van zaaldiaken op zich. Daarnaast verzorgde zij jarenlang de opnames van de kerkdienst, opende en sloot zij elke zaterdagochtend de kerk, stelde zij de roosters op voor de gespreksleiders van de bijbelstudiegroep, en heeft zij een aantal jaar hand- en spandiensten verricht bij de scoutinggroep van de kerk.

In 1991 werd mevrouw Van Schutterhoef vrijwilliger bij de schoolbibliotheek van het Vlietland College. Zij kaftte nieuwe boeken, repareerde kapotte boeken en volgde diverse cursussen, waaronder een cursus boekbinden. Daarnaast heeft mevrouw Van Schutterhoef veelvuldig het personeelskoor versterkt. Tijdens de coronalockdown was mevrouw Van Schutterhoef vaak aanwezig in het studiecentrum om leerlingen te helpen die dit nodig hadden.

Mevrouw Van Schutterhoef wordt voor haar verdiensten op het terrein van voortgezet onderwijs en religieus leven onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.J.C. (Lia) van Velzen (74 jaar): Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Velzen begon in 1975 als vrijwilliger bij De Zonnebloem in de functie van bestuurslid en secretaresse. Vijftien jaar lang verrichtte zij secretariële activiteiten, notuleerde zij vergaderingen en schonk zij koffie in bejaardentehuizen. Ook ging zij op bezoek bij alleenwonende ouderen in Voorschoten, ging zij mee met de jaarlijkse boottocht van De Zonnebloem en was zij betrokken bij de organisatie van diverse bijeenkomsten.

 

In 2007 werd mevrouw Van Velzen lid van het Kunstgenootschap Vlietstreek. Zij had de leiding over het project ‘prullenbakversiering’, een project waarbij de prullenbakken in het Haagse Bos en in de Voorschotense parken zijn versierd door basisschoolleerlingen uit Den Haag en Voorschoten. Daarnaast zoekt zij ruimtes voor exposities van het Kunstgenootschap. In de periode 2014-2017 was mevrouw Van Velzen vrijwilliger bij de Trombosestichting. Sinds 2018 is zij vrijwilliger bij de Odense Huiskamer.

 

Wekelijks begeleidt mevrouw Van Velzen de schilder- en tekenmiddag voor mensen met beginnende dementie of niet aangeboren hersenletsel. Daarnaast verzorgt zij de inkoop van de materialen, regelt zij de wisselende exposities in het Vliethuis, draagt zij bij aan kinderactiviteiten tijdens vakanties en organiseert zij verkoopexposities van het schilderwerk van de deelnemers aan de wekelijkse schilder- en tekenmiddag. Naast haar vrijwilligersactiviteiten is mevrouw Van Velzen ook mantelzorger.

 

Mevrouw Van Velzen wordt voor haar verdiensten op het terrein van kunst, zorg en welzijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Back To Top