De aanhoudende aandacht die het Burgerinitiatief Vlietland weet op te brengen om de plannen voor een vakantiepark in Vlietland in toom te houden zijn een belangrijke reden dat er in Leidschendam-Voorburg meer bezwaren komen tegen de plannen voor een vakantiepark met 222 vakantiewoningen in Vlietland-Noord.

De oppositie in Leidschendam-Voorburg is namelijk tot de conclusie gekomen dat een second opinion op het bestemmingsplan wenselijk is en dit verzoek is dan ook ingediend. In een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is dit verzoek unaniem aangenomen.

De projectontwikkelaar van het vakantiepark begon intussen nattigheid te voelen en stuurde een open brief waarin ze dreigden om het oorspronkelijke plan uit 2005 dan uit te voeren. Een plan dat overigens niet meer uitvoerbaar is i.v.m. de komst van de Rijnlandroute en ook niet rendabel is. Ook het college van B&W doet een dreigende duit in het zakje door aan te geven dat de provincie zal ingrijpen mocht de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan niet accepteren, en zodoende er toch voor zorgen dat het vakantiepark er komt.

Het moet het college van B&W in Leidschendam-Voorburg, maar ook de projectontwikkelaar, dan ook rauw op het dak gevallen zijn dat de provincie op 23 januari de provincie een open brief stuurde waarin zij zeer nadrukkelijk melden dat het college de gemeenteraad verkeerd heeft voorgelicht. De provincie gaat helemaal niet ingrijpen om te zorgen dat die vakantiewoningen er komen. Als reactie hierop vraagt de gezamenlijk oppositie in Leidschendam-Voorburg een spoeddebat aan om de handelswijze van het college te bespreken. In de extra raadsvergadering die volgde op 1 februari werd de handelswijze van wethouder Bremer slechts beperkt bekritiseerd. Vanuit het Voorschotense perspectief wel verrassend. Met het verkeerd voorlichten van de gemeenteraad op een dergelijk dossier, en met de druk die daarmee nog verder werd opgevoerd om voor het nieuwe bestemmingsplan voor Vlietland-Noord te kiezen, had GroenLinks Voorschoten verwacht dat deze gemeenteraad dit niet zou accepteren. De focus ging echter naar het nieuwe bestemmingsplan alhoewel dat onderwerp pas over een paar maanden inhoudelijk besproken wordt.
Intussen heeft GroenLinks als eerste partij in de Zuid-Hollandse Staten aangegeven het beoogde vakantiepark onwenselijk te vinden en niet akkoord te zijn met de komst van 222 vakantiewoningen. Mochten er meer partijen volgen dan kan dat helpen om de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg te motiveren om voor een open en groen Vlietland te kiezen.

Op hoofdlijnen zijn dit de laatste ontwikkelingen. De komst van het vakantiepark met 222 vakantiewoningen is geen gelopen koers.

Back To Top