Naar aanleiding van de door D66 gestelde schriftelijke vragen aan het college, sluit Voorschoten zich aan bij het klachtensysteem van stookwijzer. Dat meldingssysteem geeft inwoners de mogelijkheid om stookoverlast digitaal te melden. Onze gemeente krijgt daardoor inzicht in de overlast.

De gemeente streeft naar een gezonde en prettige leefomgeving voor alle inwoners. Er loopt momenteel een gemeentelijke campagne om bewustwording bij houtstokers te bevorderen. Stoken bij bepaalde weersomstandigheden of met nat hout veroorzaakt onzichtbare ellende. Het vuurkorfplezier van de één kan de nachtrust van een buur verstoren, bijvoorbeeld omdat zijn of haar benauwdheidsklachten toenemen. Een overzicht van stookoverlast geeft de gemeente inzicht in de frequentie van klachten en hoe zich dit verhoudt tot andere gemeenten. Melding maken over stookoverlast is mogelijk na 1 maart 2023.

D66 heeft het college tevens gevraagd naar de mogelijkheid om toetsingscriteria voor luchtkwaliteit op te nemen in het nog te maken omgevingsplan. Dat plan volgt na de invoering van de nieuwe omgevingswet. Het college heeft geantwoord dat het opnemen hiervan niet zo eenvoudig is vanwege handhaving. ‘Logisch dat het college aangeeft dat de mogelijkheden van onze ambtelijke organisatie begrensd zijn.’ aldus Jolien Schroot die de schriftelijke vragen stelde. ‘Die capaciteitsbegrenzing mag, wat ons betreft, echter niet ten koste gaan van lokale mogelijkheden om bij te sturen op de kwaliteit van de lucht die voor ons allemaal van levensbelang is. Onze fractie zal hier op letten tijdens de besluitvorming van het omgevingsplan.’ Hier zijn de schriftelijke vragen en antwoorden te lezen.

 
Back To Top