Foto: Tamara van Es

In de Vlietwijk en Leidseweg-Noord staan tuinen en kelders blank na fikse regenbuien. ‘Er is wateroverlast’, hoor je steeds vaker. Hoe komt dit en wie is verantwoordelijk? En wat kunt u zelf doen?

Het duurt soms uren of langer voordat de regen is weggezakt in het riool en blijven kelders, poorten en de achtertuinen vol staan met water. Dit gebeurt steeds vaker en als gevolg van klimaatverandering is de voorspelling dat ook in de toekomst steeds vaker heftige regenbuien voor zullen komen. Bovendien spelen ook andere factoren mee: wijken die op veengrond gebouwd zijn hebben te maken met bodemdaling, de bodem met veel klei houdt water een stuk langer vast, en een hoger grondwaterpeil helpt dan ook niet.

De gemeente Voorschoten heeft gewerkt aan het ontwerp van een klimaatadaptatiebeleid. ‘Klimaatadaptatie is het aanpassen van de leefomgeving, zodat de gevolgen van klimaatverandering het dagelijks leven, de gezondheid, economie en natuur zo min mogelijk beïnvloeden’. Zo gaat Voorschoten meer bomen planten en wordt het dorp ‘blauwer’, duurzaam bouwen wordt de standaard en het riool wordt verbeterd. De gemeente Voorschoten heeft in enkele wijken het rioolsysteem al afgekoppeld: hemelwater (regen) en het afvalwater van huizen kan zo apart blijven. Regenwater kan namelijk prima direct in de sloot geloosd, terwijl je dat liever niet wilt doen met rioolwater. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater: het waterpeil in de sloot. Na een piekbui staan alle gemalen aan, maar het kan even duren voordat het slootpeil terug op niveau is.

Maar het riool kan niet oneindig vergroot worden, al heeft de gemeente op dat terrein nog een hoop te doen. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de gemeente en het waterschap maatregelen nemen op het gebied van klimaatadaptatie. Iedereen kan een steentje bijdragen. En dat kan ook heel simpel: gebruik een regenton en vergroen je tuin. Haal tegels eruit en stop planten erin. Heb je de mogelijkheid, leg dan een sedumdak, vol kleine plantjes, op je schuur, fietsenhok of ander geschikt dak voor nóg meer groen. Al dat groen koelt trouwens ook tijdens een hittegolf, dat kan een paar graden schelen.

Praat mee over klimaat
Bent u benieuwd welke plannen de gemeente Voorschoten heeft op het gebied van klimaatadaptatie? Lees het voorstel en laat uw reactie achter. Het klimaatadaptatiebeleid is te downloaden op de website van de gemeente Voorschoten. U kunt uw reactie tot 13 februari geven.

Back To Top