Op donderdag 22 september 2022 hield de EHBO Vereniging Voorschoten haar seizoensopening. Na drie jaar corona en de maatregelen die daarmee samenhingen, konden de leden eindelijk weer eens bij elkaar komen voor een gezellige en interessante avond. Naast een korte toespraak van de plaatsvervangend voorzitter en een workshop over EHBO-inzet tijdens evenementen, was er een speciaal moment: Bart Lavrijsen werd benoemd tot erelid van de vereniging.

Bart haalde in 2002 zijn EHBO-diploma. De daaropvolgende jaren volgde hij trouw elk jaar de herhalingscursussen. Daarnaast werd hij actief als EHBO-vrijwilliger bij evenementen. In april 2012 werd hij gekozen tot voorzitter van het bestuur. Onder zijn voorzitterschap werd de EHBO-vereniging verder geprofessionaliseerd. Zo werden de statuten herzien, kreeg de vereniging een nieuwe huisstijl, werd het cursusaanbod uitgebreid en nam het ledenaantal toe. Ook werd er geïnvesteerd in nieuwe materialen en verzorgde de EHBO-vereniging op steeds meer evenementen de EHBO-inzet. Mede dankzij de inzet van Bart werd de EHBO-vereniging Voorschoten een goed georganiseerde, professionele vereniging met een goede inbedding in de Voorschotense gemeenschap.

In 2018 besloot Bart te stoppen als verenigingsvoorzitter en in november van dat jaar gaf hij het stokje (of eigenlijk de voorzittershamer) dan ook door. Ook na zijn afscheid als voorzitter bleef hij zich inzetten voor de vereniging. Voor het destijds nieuwe bestuur was hij een grote hulp en vraagbaak. Daarnaast is hij altijd actief gebleven als vrijwilliger bij tal van verenigingsactiviteiten en helpt hij geregeld met het afnemen van Jeugd-EHBO-examens op de Voorschotense basisscholen.

 

Voor deze jarenlange en bijzondere inzet kende het bestuur van de EHBO Vereniging Voorschoten Bart het erelidmaatschap toe. Naast de benoeming tot erelid, kreeg Bart een bronzen beeldje van twee handen die geschud worden en natuurlijk ook een grote bos bloemen. Het bestuur van de EHBO Vereniging Voorschoten hoopt dat Bart nog lang lid van de vereniging zal blijven en dankt hem nogmaals voor zijn bijzonder gewaardeerde inzet voor de verenging.

 
Back To Top