Ieder jaar doet Voorschoten Online onderzoek naar de aantrekkelijkheid van het centrum van Voorschoten. Echter de laatste keer was in 2019, door Corona hebben we het onderzoek in 2020 en 2021 niet gehouden. Dit jaar starten wij het onderzoek weer. Het onderzoek is anoniem in te vullen via de volgende link : Onderzoek aantrekkelijkheid centrum Voorschoten 2022
 
Back To Top