]Zaterdag 14 mei organiseerde Rotary Club Voorschoten-Leidschendam bij Hoogvliet in Voorschoten een inzamelingsactie voor de voedselbank. Zoals iedere keer weer zorgden de gulle klanten voor een geweldige opbrengst.
 
In de loop van de dag mochten Rotaryleden maar liefst 755 producten voor de voedselbank in ontvangst nemen. Klanten die graag extra wilden helpen konden voor 5 euro een ‘gulle doos’ kopen. Het geweldige aantal van 306 van zulke dozen ging zaterdag over de toonbank, samen goed voor 1.530 euro ten bate van de voedselbank. Bovendien waren sommige klanten zo vriendelijk om contant geld te schenken. Dankzij de uitstekende samenwerking met Hoogvliet kon Rotary die donaties rechtstreeks toevoegen aan de totale opbrengst.
 
Rotary en Voedselbank Voorschoten danken de inwoners van Voorschoten en omgeving en de medewerkers van Hoogvliet voor dit prachtige resultaat. U helpt hiermee de gezinnen in ons dorp die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Lezers die niet aan de actie konden deelnemen maar de voedselbank wel willen steunen, kunnen een donatie overmaken op rekening NL71 RABO 0126 6428 50, t.n.v. stichting Voedselbank Voorschoten.
 
Back To Top