De gemeenteraad moet in het najaar een nieuwe woonvisie vaststellen. Op 9 februari sprak de commissie Wonen van de gemeenteraad over de vraag hoe we tot zo’n woonvisie komen, wie we erbij betrekken en wat we ervan verwachten. De gemeentes in de Leidse regio’s hebben in een regionale woonvisie opgeschreven wat ons te doen staat. De Voorschotense raadscommissie is het daarmee eens. Nu gaat het om de vertaling voor Voorschoten, wat gaan wij doen. Namens de PvdA zei Ad de Graaf: “Wij willen een woonvisie met tanden! Het moet niet alleen om een visie gaan. Wij willen concrete doelstellingen, duidelijke prioriteiten en een beschrijving van de manier waarop we die mooie doelstellingen realiseren!”

Er bestaat een enorme behoefte aan betaalbare woningen. In onze regio (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) moeten er tot 2030 tussen de 12.000 en 15.500 woningen bijkomen. Het gaat om minimaal 30% sociale huur en 35% voor de middeninkomens. Bij middeninkomens gaat het om huurwoningen tot €1.000 per maand, goedkope koop tot €255.000 en betaalbare koop tot €355.000.

Ook in Voorschoten is enorme behoefte aan betaalbare woningen en aan woningen voor verschillende doelgroepen zoals jongeren, senioren en statushouders. Afgestapt moet worden van het bouwen van alleen ‘traditionele woningen’.  De kwaliteit van prefab (geprefabriceerde) woningen is enorm toegenomen en kan leiden tot een versnelling van het bouwprogramma. Voor kleine, soms éénsgezins huishoudens bestaan te weinig woningen. Ouderen willen seniorenwoningen of een Knarrenhof als sociale leefomgeving.

Al met al vraagt het om meer sturing van de woningbouw, ook door de gemeente. Voorschoten heeft behoefte aan een actief woningbouwbeleid. Het kan niet zo zijn dat Starrenburg-3 al zo’n 15 jaar op zich laat wachten en   de traagheid van de ontwikkeling van Arsenaal-Segaar geeft te denken.

Werk aan de winkel dus. Ad de Graaf: “Te vaak hebben we de afgelopen jaren visiedocumenten van de gemeente gezien met mooie gedachtes maar we zagen een gemeente die de verantwoordelijkheid vooral bij anderen legt.  De woningbouw is daar te complex en belangrijk voor. Daarom moet de gemeente actiever worden, niet alleen mooie uitgangspunten formuleren, maar ook actief duwen en trekken. De woonvisie moet tanden hebben!”

 
Back To Top