Afgelopen week ontvingen de bewoners van Voorschoten het bericht dat de gemeente  350.000 euro moet betalen. In een volgende aflevering van de soap die het AB- huis heet. Vanaf het moment dat de koop vorig jaar februari door de gemeenteraad ongedaan werd gemaakt, hangt een sluier van geheimzinnigheid over het AB- huis heen. Voor de raadsleden is het nooit echt duidelijk geworden waarom de verkoop van het pand moest worden ingetrokken. En ook is na de afgelopen vergadering onvoldoende duidelijk wat de redenen voor deze schadevergoeding zijn geweest. De raad kan daarmee haar controlerende taak niet goed uitvoeren. Dat vinden wij als PvdA een groot probleem.

In eerste instantie gaf de informatiebrief van het College en de antwoorden op onze schriftelijke vragen, geen enkele duidelijkheid. Het College verwees alleen naar de geheime overeenkomst tussen de gemeente en Boris Bayer BV, de koper van het AB- huis. Na flink doorvragen van verschillende fracties in de raadsvergadering van 2 februari 2022, kwam er mondjesmaat informatie naar buiten. De wethouder gaf aan dat de gemeente contractueel toch minder sterk stond dan gedacht. Verder was de wethouder tot de conclusie gekomen dat de aansturing en interpretatie van het juridisch advies door de gemeente niet goed was geweest. Tevens stelde hij achteraf vragen bij juridisch advies zelf. Let wel, dit zijn de conclusies die de wethouder zelf heeft getrokken. De wethouder gaf aan dat er meer zaken waren fout gaan, maar daar kon hij verder niets over zeggen. Meer dan onbevredigend. Als PvdA willen we zelf de conclusies kunnen trekken en beoordelen op welke aspecten de gemeente zich moet verbeteren.

Het debacle van het AB-huis staat bovendien niet op zichzelf. Op dezelfde raadsvergadering bespraken we stukken over het leerlingenvervoer dat eerder terug gestuurd was door de raad. Een stuk over de Leidseweg 104 waarin we als raad weer iets moest repareren wat het college was vergeten. Plus een extra  nota – vanwege de onduidelijkheid- op de startnotitie die ging over het gemeentelijke subsidiebeleid.  Als de raad in alle zaken niets had gedaan, waren onvoldragen voorstellen, gemeentelijk beleid geworden. Helaas zijn dit niet de enige voorbeelden Er moet echt wat veranderen.

De PvdA pleit daarom voor een diepgravend onderzoek naar het verkoopproces van het AB- huis. Wat is er fout gegaan? We hebben onvoldoende vertrouwen dat dit onderzoek zelfstandig door de gemeente kan worden uitgevoerd. Mocht het College en andere partijen voet bij stuk houden, dan wil de PvdA  een raadsonderzoek instellen. Dit onderzoek is vergelijkbaar met het enquêterecht dat ook in de Tweede Kamer bestaat.

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Wij denken dat het belangrijk is dat de gemeente van dit debacle leert. Maar dan ook echt leert. Dat kan alleen wanneer alle relevante feiten op tafel liggen en we samen vaststellen wat de leerpunten zijn. Als raad willen wij inzichtelijk hebben hoe de gemeenten met deze leerpunten aan de slag gaat. Alleen dan kunnen we echt lering uit dit debacle trekken en het vertrouwen van onze inwoners terugwinnen!’

Back To Top