De gemeenteraad van Voorschoten heeft vorige week met het vaststellen van de nieuwe winkeltijden, ook ingestemd met het voorstel van de PvdA om vaste tijden in te stellen voor het laden- en lossen voor de supermarkten in Voorschoten. In het oude winkeltijdenbesluit was daarover niets opgenomen. Ook in het nieuwe voorstel van het College ontbrak dit belangrijke element. Voorschoten was daarmee een uitzondering in deze regio. Gemeenten als Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Leiden en Wassenaar kennen al jaren duidelijke regels over de laad- en lostijden.

De PvdA- fractie vond het hoog tijd worden om ook duidelijke afspraken te maken over de laad- en lostijden, nu er een voorstel lag voor de verruiming van de openingstijdens op zon- en feestdagen voor supermarkten. De vijf supermarkten in Voorschoten staan allemaal in een omgeving waar veel bewoners wonen. De bewoners ervaren geregeld overlast van vrachtwagens die de winkels komen bevoorraden. Ze waren daarbij afhankelijk van goedwillende supermarktmanagers voor het maken van goede afspraken over de laad- en lostijden. Dat moest wat de PvdA betreft echt anders.

In de ons omringende gemeenten- zoals Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Leiden en Wassenaar-  is het al lange tijd gebruikelijk om de laad- en lostijden vast te leggen in de winkeltijdenverordening. En zo dus grenzen te stellen aan de tijden waarop er bevoorraad mag worden. De PvdA wilde met dit voorstel voorkomen dat Voorschoten het logistieke afvoerputje van de regio zou blijven. Dat wil zeggen dat ons dorp dagelijks als eerste en als laatste in de regio wordt bevoorraad. We kregen op basis van de reacties van onze inwoners de indruk dat dit namelijk het geval is.

De regels voor het laden en lossen zijn in de nieuwe verordening als volgt: Van maandag tot en met vrijdag  is bevoorrading uitsluitend toegestaan van 07.00 tot 22.00. Op zaterdag is de bevoorrading uitsluitend toegestaan van 07.30 tot 21.00. Op zon- en feestdagen is bevoorrading uitsluitend toegestaan tussen 08.00 en 19.00.

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Het is belangrijk dat de belangen van omwonenden ook goed zijn meegenomen in de nieuwe winkeltijdenverordening. Het kan niet zo zijn dat alleen de belangen van de supermarkten gediend worden. Ik ben blij om te zien dat alle partijen in de gemeenteraad van Voorschoten hebben ingestemd met dit voorstel!’

 
Back To Top