De donkere dagen naderen met rasse schreden. Veel mensen kijken uit naar de feestdagen. Helaas geldt dat niet voor alle Voorschotenaren. De hoogte van de vaste lasten en steeds duurdere boodschappen groeien bewoners boven het hoofd, zo becijferde ook het NIBUD.[1] Niet alleen de lagere inkomens, maar ook de middeninkomens worden flink geraakt. In veel gemeenten in Nederland is reeds snelle actie ondernomen. Zo niet in Voorschoten. Een recent voorstel voor het instellen van een Noodfonds van de PvdA gesteund door de progressieve partijen GroenLinks, SP en D66 redden het  niet bij de begrotingsbehandeling van afgelopen donderdag.

De PvdA Voorschoten heeft het afgelopen jaar meerdere keren aandacht gevraagd voor de moeilijke situaties waarin bewoners verkeren. Met redenen. De uitbetaling van de energietoeslag ging in Voorschoten niet van harte en duurde relatief lang in vergelijking met andere gemeenten. Het College beloofde verder na veel vijven en zessen dat ze met een plan van aanpak voor armoedebestrijding begin december 2022 zouden komen. Dit vond de PvdA al rijkelijk laat. Toen de bespreking van dit plan één dag voor de begrotingsbehandeling van afgelopen donderdag van de agenda werd gehaald, met een nog onbekende datum, hadden de PvdA en andere partijen er echt schoon genoeg van. Een voorstel voor het instellen van een Noodfonds was geboren.

Dit tijdelijke noodfonds zou een bijdragen moeten leveren aan het lenigen van de ergste noden voor de lage- en middenkomens. Uit dat noodfonds zou de energietoeslag beschikbaar worden gesteld voor inkomens tot 130%.  Van het overgebleven bedrag, zou vangnet voor bewoners worden ingesteld die in financieel zwaar weer zouden komen. Vele gemeenten hebben dergelijke maatregelen genomen, zoals in onze buurgemeenten Leiden, Teylingen en Wassenaar.  

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Bewoners zijn moe van alle e stress die deze geldzorgen opleveren. Dat is wat ik terug hoor als ik met bewoners spreek. Bovendien, de financiële en maatschappelijke kosten van uithuisplaatsingen, afsluitingen van nutsvoorzieningen of schuldsaneringstrajecten zijn vele malen hoger dan de kosten van het voorkomen van dergelijke situaties. Bij de behandeling van de najaarsnota in december 2022 wil ik opnieuw met een voorstel komen voor een noodfonds. Ik hoop dat niet alleen de oppositie maar ook de coalitiepartijen dit zullen steunen. Veel van onze bewoners hebben een steun in de rug nodig.”

 

[1] Nibud: betalingsproblemen stapelen zich op - Nibud (12 november 2022)

Back To Top