In verband met landelijke richtlijnen rond klimaat en milieu moet de gemeente Voorschoten in de komende jaren al haar vastgoed duurzaam maken. Dat is een hele klus, dus stelde wethouder Spil (GroenLinks) voor om dit in stappen te gaan doen. Door nu op korte termijn te beginnen met een paar panden kan de gemeente praktische ervaring opdoen.

Niet alleen handig voor volgende projecten, maar mogelijk ook waardevol voor bewoners en bedrijven die zelf aan de slag willen met verduurzaming. Door die informatie te delen wil de gemeente niet alleen zelf het goede voorbeeld geven, maar echt samen met inwoners aan de slag gaan met verduurzaming.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad groen licht gegeven om nog dit jaar te beginnen met het aanpakken van de Boschbloem en de Alettahof. Beide buurthuizen waren al toe aan onderhoud, waarbij de verduurzaming nu direct meegenomen kan worden. Ze zullen worden geïsoleerd, er zullen zonnepanelen worden geplaatst en er komt een hybride warmtepomp voor energiezuinige verwarming. Door deze maatregelen kunnen de panden niet alleen weer jaren mee, ze worden ook echt klaargemaakt voor de toekomst.

Minder energieverbruik betekent uiteindelijk natuurlijk ook minder kosten. Zonnepanelen betalen zichzelf bijvoorbeeld binnen enkele jaren terug. Onderdeel van dit project is uit te zoeken wat de besparingen in de praktijk nou eigenlijk zijn. Het is vervolgens natuurlijk wel de bedoeling dat ook de gebruikers van verduurzaamde panden van zulke besparingen kunnen profiteren. Over het verdelen van de opbrengsten zal de gemeente dan ook nog in gesprek gaan met die gebruikers. Uiteindelijk zullen ook die ervaringen onderdeel worden van een bredere aanpak van al het gemeentelijk vastgoed in Voorschoten. GroenLinks is blij te zien dat onze gemeente er steeds beter in slaagt om haar groene ambities om te zetten in praktische plannen, die alle Voorschotenaren ten goede komen.

 
Back To Top