Voorschoten - (persbericht) Op donderdag 9 november zal de gemeenteraad van Voorschoten zich uitspreken over de concept begroting 2018-2021. ONS Voorschoten heeft als enige van de politieke partijen geen tegenbegroting ingediend. Daar is een reden voor.
 
De provincie en de heeft duidelijk aangegeven dat de begroting die nu voorlicht nauwelijks ruimte voor afwijkingen toelaat. Doet de gemeenteraad dat op 9 november toch, dan wordt daarmee volgens de provincie een gok genomen. Het preventief toezicht zal dan waarschijnlijk worden verlengd. Met als gevolg dat de gemeenteraad en het college in 2018 machteloos zal moeten toezien hoe de provincie het bestuur Voorschoten verder overneemt. De concept begroting heeft de instemming van de provincie, daarmee zal het preventief toezicht in 2018 zeer waarschijnlijk komen te vervallen.   
 
In 2007 zijn er grote plannen gemaakt om Voorschoten te verbeteren, maar er is toen verzuimd te zorgen voor de betaalbaarheid van deze plannen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd. In bijvoorbeeld de ondertunneling van de Rijlandroute, zorg, sportaccommodaties, infrastructuur, scholen en nieuwe woonwijken. Tegelijkertijd is daarmee de financiële positie van de gemeente stap voor stap verslechterd met als gevolg dat de provincie Voorschoten eind 2016 onder preventief toezicht heeft gesteld.
 
ONS Voorschoten is van mening dat we daar van moeten leren, raad en college moeten het samen beter doen. Nu de gemeente de weg naar herstel ingeslagen heeft, is het tijd voor een realistisch beleid. Gemeentelijke financiën moeten nu op orde worden gebracht, de gemeente moet de rug recht houden en de goede beslissingen nemen, ook als die niet populair zijn. Eerst verdienen en dan pas uitgeven is het devies.
 
Daarom kan ONS Voorschoten ook niet meegaan in de verschillende voorstellen om de begroting nu vergaand aan te passen. De meeste maatregelen gaan in 2019 tot 2021 in. Daar nu op afdingen kan voor de Bühne wel fraai zijn, maar getuigt niet van realisme. Er zijn nog te veel onbekende factoren die meegenomen moeten worden, zoals rente op leningen van de gemeente die omhoog kan gaan. Er kan nu nog geen sprake kan zijn van een koerswijziging.
 
Wel zal ONS Voorschoten proberen, waar het mogelijk, is de scherpste kantjes van de nieuwe begroting te verzachten. We staan aan de vooravond van een belangrijke periode. Er komt na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 een nieuwe gemeenteraad en deze raad zal de koers voor de toekomst moeten bepalen. ONS Voorschoten staat voor een realistische koers, met een realistische toon. Daarbij maken we andere politieke partijen liever geen verwijten, maar kijken we zelf naar wat we beter kunnen doen. Haalbare plannen en een duidelijke visie brengen Voorschoten vooruit.
 
Back To Top