Elke gemeente moet op grond van de nieuwe Omgevingswet, een gemeentelijke adviescommissie instellen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De nieuwe belangrijke Omgevingswet zal naar de huidige verwachting 1 juli 2022 ingaan. De adviescommissie moet dan zijn ingesteld, omdat op de eerste dag van inwerkingtreden van de Omgevingswet al een adviesaanvraag kan binnenkomen.

De CDA-fractie kan zich vinden in de invoering van deze commissie Omgevingswet (AO), aldus woordvoerder Cees Bremmer. Hij vraagt echter wel de nodige zorgvuldigheid in dit verband. De nieuwe adviescommissie vormt een voortzetting van de huidige Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed, die uitsluitend adviseert m.b.t. welstand en monumenten. De commissie die er nu komt, gaat adviseren over de hele fysieke leefomgeving, in het bijzonder over het aspect kwaliteit. Dit betekent uiteindelijk dat de nieuwe commissie een grotere rol krijgt in de voorbereiding van omgevingsbeleid en besluiten over activiteiten in de leefomgeving, dan tot nu toe.

Cees Bremmer heeft het college schriftelijke vragen gesteld over een nieuwe verordening die er moet komen. Het CDA vindt het belangrijk dat participatie van betrokken omwonenden en belanghebbenden in de nieuwe situatie goed geregeld is. Dat voor de nieuwe verordening geen inwonersparticipatie is toegepast, zoals het college schrijft, vindt Bremmer opmerkelijk. Verder valt op dat de conceptverordening “voorziet in de mogelijkheid om een burgerlid te benoemen”. Het CDA vindt dat zonder meer vanzelfsprekend en vraagt zich af waarom slechts van één burgerlid sprake is. Juist de nieuwe Omgevingswet benadrukt sterk de betekenis van inwonersparticipatie!

De CDA-fractie constateert dat al vóór de aangekondigde publicatie van een opiniërende discussienota en in dat verband een te houden dialoogbijeenkomst over o.a. functioneren van de beoogde adviescommissie een verordening is opgesteld. Het mag niet zo zijn dat er geen ruimte meer is om eventuele wijzigingen in de door de gemeenteraad vast te stellen nieuwe verordening aan te brengen, aldus Bremmer. Te meer niet, wanneer een nog te voeren discussie over de aangekondigde opiniërende discussienota, nieuwe of relevante gezichtspunten oplevert.

 
Back To Top