“De CDA-fractie onderschrijft volledig de noodzaak van reductie van de hoeveelheid (rest)afval, zoals aangegeven in het Grondstoffenplan 2021-25 van het College. Duurzaam en efficiënt gebruik van grondstoffen vraagt naast stevige ambitie tegelijk ook draagvlak en realisme.

In dat licht plaatst het CDA vooralsnog vraagtekens bij de aanschaf van extra“blauwe” minicontainers voor oud-papier bestemd voor de laagbouw.

De kosten van genoemd onderdeel bedragen liefst ruim een kwart miljoen Euro, terwijl een alternatief als het gebruik van de bekende grijze container voor oud-papier allereerst voor de hand ligt”.Dat zei Cees Bremmer onlangs in een recente bijeenkomst van de commissie wonen,ruimte en groen(WRG), waar het nieuwe gemeentelijke Grondstoffenplan uitvoerig ter sprake kwam.

Anders dan wethouder Spil stelde,staat nergens hard en uitgewerkt onderbouwd  in de stukken dat genoemd bedrag zich zelf zou terugverdienen, ook al zouden de verwerkingskosten voor afval dalen. Het blijft vooralsnog een optimistische aanname van het College

Daags na het legen van de grijze bakken kunnen bewoners daarin papier aanbieden. Van deze service wordt door veel bewoners al gebruik gemaakt. Cees Bremmer bepleitte namens het CDA hier nog eens extra op te wijzen. Bremmer:  Het gaat om bewustwording, voorlichting en informatie. Mocht het alternatief gebruik van de grijze containers voor oud papier toch niet of onvoldoende effectief zijn, dan stemmen wij alsnog in met de aanschaf van extra containers voor de laagbouw, maar
 
Back To Top